V nadväznosti na výskyt  krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, po dohode s dekanmi fakúlt realizujúcich dennú formu vysokoškolského štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo je umožnené študentom dennej formy štúdia v študijnom odbore verejné zdravotníctvo absolvovať praktickú výučbu vykonávaním epidemiologických vyšetrení na pracoviskách epidemiológie na niektorom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, podľa potreby jednotlivých regionálnych úradov.

Informácie o počte voľných miest na jednotlivých regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a kontakty na príslušných regionálnych hygienikov sú dostupné tu: