Dátum aktualizácie: 1. februára 2024


Uzavretá výzva

 

ČASTÉ OTÁZKY K VÝZVE: DOPLNENIE SIETE PSYCHIATRICKÝCH STACIONÁROV

číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte Kompletný materiál na stiahnutie.zip Kompletný materiál na stiahnutie.zip (pdf dokumety)
ZMENA!
Zmena výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Doplnenie siete psychiatrických stacionárovNOVÉ! (11.1.2024)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárovZMENA! (1.3.2023)
ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí.docx ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
01 Vzor formuláru Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor formuláru Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Vzor formulára Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1
 • Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2
 • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Príručka pre žiadateľa Príručka pre žiadateľa.pdf
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.xlsx Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Kritériá posúdenia žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v rámci digitalizácie v zdravotníctve, psycho-sociálnych centier a psychiatrických stacionárov, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR, Schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za služby všeobecného hospodárskeho záujmu č. ŠP SVHZ – 3/2022 Schéma štátnej pomoci.pdf
06 ZMENA!
Zmluva o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti NOVÉ! (15.1.2024)
ZMENA! - Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx ZMENA! - Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
06-1 ZMENA!
 • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
  na podporu obnovy a odolnosti NOVÉ! (15.1.2024)
ZMENA! - Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.docx ZMENA! - Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
 • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
 • Príloha č. 3 - Odporúčaný plán výstavby - Jednotlivé procesy výstavby psychiatrických stacionárov
Príloha č. 3 - Odporúčaný plán výstavby.docx Príloha č. 3 - Odporúčaný plán výstavby.pdf
06-4
 • Príloha č. 4 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR
  a štátneho rozpočtu SR
Príloha č. 4 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.docx Príloha č. 4 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady.pdf
07 Mapa pokrytia psychiatrických stacionárov na Slovensku Mapa pokrytia psychiatrických stacionárov.pdf
08 Model realizácie - Podklad k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Model realizácie.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov" (verzia dokumentu z 2.3.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov(verzia dokumentu z 1.2.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov(verzia dokumentu z 31.1.2023)
ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí.docx ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Názov výzvy: „Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (verzia dokumentu z 29.11.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
06 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 29.11.2022)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov.docx Zmluva o poskytnutí prostriedkov.pdf
06-1
 • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu
  na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 29.11.2022)
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.docx Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf


​ ​​​