Kolektívna zmluva na rok 2017

Kolektívna zmluva na rok 2017 

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

KZ-na-rok-2017-dodatok1.pdf 

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2017

KZ-na-rok-2017-dodatok2.pdf