Ministerstvo zdravotníctva spustilo cielenú schému na podporu ambulancií všeobecného lekárstva v nedostatkových  oblastiach. Celkovo je z Plánu obnovy a odolnosti SR vymedzených viac ako desať miliónov eur.  V rámci výzvy môžu nové alebo už existujúce ambulancie získať 50 až 60 tisíc eur v závislosti od okresu a obce. Cieľom výzvy je podporiť vznik 170 všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach.  Podporná schéma je súčasťou prebiehajúcej reformy všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

 
„Výzva je len jedným krokom na dlhej ceste ako zastabilizovať  a následne rozvíjať sektor všeobecného lekárstva na Slovensku. Verím, že aj prostredníctvom výzvy sme na dobrej ceste, ako súčasný - nevyhovujúci stav napraviť. Na ďalších krokoch v rámci celkovej reformy intenzívne pracujeme,“ povedal Vladimír Lengvarský, minister zdravotníctva.
 
Reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a rovnako samotná výzva vychádza z exaktných analytických podkladov, ktoré zmapovali súčasnú situáciu v sektore všeobecného lekárstva. Ministerstvo zmenilo pôvodný spôsob akým sa vyhodnocoval stav verejnej minimálnej siete všeobecných lekárov a primárnych pediatrov. Prvýkrát sa sieť zadefinovala podľa nových pravidiel a namiesto krajov sa vytvorila mapa na základe okresov.
 
„Práve vďaka podrobným dátam na úrovni okresov a obcí vieme omnoho účinnejšie cieliť podporu práve tam, kde je situácia najkomplikovanejšia,“ pokračuje Vladimír Lengvarský.
 
Cieľom je  zvýšiť potrebnú kapacitu verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v nedostatkových okresoch prostredníctvom finančnej kompenzácie nákladov pri zriaďovaní a prevádzkovaní ambulancií počas prvého roka ich  fungovania. Hlavným účelom finančného príspevku je pomôcť všeobecným lekárom a pediatrom finančne preklenúť obdobie tvorby kapitačného kmeňa.
 
Zoznam nedostatkových oblastí ministerstvo tvorilo v spolupráci so všetkými samosprávnymi krajmi. Práve tie určili konkrétne obce a doplňujúce informácie o priestorových možnostiach na zriadenie ambulancie, zvýhodnenej výške nájomného a iných ponúkaných výhodách konkrétnej obce alebo samosprávneho kraja. Zoznam bude rezort každoročne aktualizovať. V súčasnosti medzi lokality s najviac ohrozenou sieťou ambulancií všeobecného lekárstva patria okresy Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Krupina a Poltár. Medzi regióny s najslabšie zastúpenou sieťou pediatrov patria okresy Krupina, Veľký Krtíš, Gelnica a Malacky.
 
O príspevok na zriadenie všeobecnej ambulancie sa môžu uchádzať noví lekári. No výzva je určená aj existujúcim poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí plánujú zriadiť a prevádzkovať popri svojej súčasnej ambulancii ďalšiu všeobecnú ambulanciu, v ktorej zamestnajú ďalšieho všeobecného lekára alebo pediatra. Maximálna výška príspevku na úrovni okresu je 50 tisíc eur. Na úrovni konkrétnej obce až 60 624 eur. Príspevok je vyplácaný v štyroch častiach v priebehu dvanástich mesiacov.
 
Nárok na vyplatenie prvej časti príspevku vzniká po predložení nového právoplatného povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Nárok na vyplatenie druhej až štvrtej časti príspevku závisí od tempa rastu kapitačného kmeňa v priebehu 12 mesiacov.
 
Všetky podmienky sú uvedené na stránke https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti.
 
Logá projektu "Plán obnovy a odolnosti"