ČASTÉ OTÁZKY K VÝZVAM V OBLASTI VZDELÁVANIA
 

číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál vzdelavanie-v-rezorte-kompletny-material.zip vzdelavanie-v-rezorte-kompletny-material-pdf.zip
  ZMENA!
Zmena výzvy
 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NOVÉ! (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 ZMENA!
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NOVÉ! (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)
ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01 ZMENA!
Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)
01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.docx 01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
02 Príručka pre žiadateľa  02-Prirucka-pre-ziadatela.pdf
03

ZMENA!
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost
NOVÉ!
 (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)

03-Zmluva-o-PPM-vzdelavanie-v-rezorte.docx  03-Zmluva-o-PPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
03-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve
 03-1-Priloha-c-1-VZP-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
03-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
03-2-Priloha-c-2-Opis-projektu.docx 03-2-Priloha-c-2-Opis-projektu.pdf
04 Zoznam vzdelávacích priorít v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v rezorte zdravotníctva 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-v-zdravotnictve.xlsx 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-v-zdravotnictve.pdf
​​

číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
(verzia dokumentu z 14.9.2022)
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 22.11.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 22.11.2022)
ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 16.8.2022) 01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.docx 01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
03 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost (verzia dokumentu z 16.8.2022) 03-Zmluva-o-PPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf