č. Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál vzdelavanie-v-rezorte-kompletny-material.zip vzdelavanie-v-rezorte-kompletny-material-pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 00-Vyzva-vzdelavanie-v-rezorte.docx 00-Vyzva-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.docx 01-Vzor-ZoPPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
02 Príručka pre žiadateľa   02-Prirucka-pre-ziadatela.pdf
03

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost

  03-Zmluva-o-PPM-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
03-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve
  03-1-Priloha-c-1-VZP-vzdelavanie-v-rezorte.pdf
03-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
03-2-Priloha-c-2-Opis-projektu.docx 03-2-Priloha-c-2-Opis-projektu.pdf
04 Zoznam vzdelávacích priorít v oblasti starostlivosti o duševné zdravie v rezorte zdravotníctva 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-v-zdravotnictve.xlsx 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-v-zdravotnictve.pdf