Hľadali ste: Prevencia

Stránky a články

Počet výsledkov: 310

 1. rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska ... Ženy, predovšetkým v kategórii 40 až 69-ročných majú nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú nárok každé dva roky ... rok-prevencie ...
  Dátum: 24. septembra 2021  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska

 2. Odporúčaný postup pre výkon prevencie: Nefarmakologická prevencia a liečba neurodegeneratívnych ochorení. Pohybové, kognitívne a nutričné intervencie v prevencii demencií  Nové! (15. mája 2021) ...
  Dátum: 6. júla 2021  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?Postupy-Prevencia

 3. Skríning je vyhľadávanie jedincov s chorobami v populácii, kým ... V roku 2019 v rámci Roku prevencie spúšťa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky populačný ... rok-prevencie ... rok-prevencie-skriningy ...
  Dátum: 31. mája 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningy

 4. skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných ... Zákon č. 577/2007 Z.z. o ... rok-prevencie-prevencia ... rok-prevencie-ppapz-prevencia ... Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia ...
  Dátum: 13. decembra 2019  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-prevencia

 5. Primárna prevencia a poradne zdravia Prevencia ... Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka ... Zoznam gynekologicko-pôrodníckych ambulancií určených odbornou spoločnosťou pre účasť v ... rok-prevencie ...
  Dátum: 8. januára 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie

 6. rok-prevencie-ppapz-prevencia ... Ako predchádzať rakovine sa dozviete na tomto ... Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia ... bližšie informácie o prevencii rakoviny ... rok-prevencie ... rok-prevencie-prevencia ...
  Dátum: 13. decembra 2019  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-ppapz-prevencia

Strana 1 z 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 530

 1. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ... prevencie závislosti na legálnych a nelegálnych drogách ... Dudáková, M.: WHO - Zdravie 21 v primárnej prevencii zubných ochorení v okrese Dolný Kubín, projekt ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

 2. predĺžiť prežívanie (pravdepodobne) prevencia a liečba podvýživy zvýšenie ... 9 mes. 3-6 mes. < 3 mes. Prežívanie: Prevencia a liečba podvýživy Neschopnosť požívať potravu viac ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 428 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/test/Pohlad_onkologa.ppt

 3. Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v rozpočtovom roku 2018 poskytnúť dotácie v oblasti zdravotníctva ... a endokrinné choroby); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených chorôb; alebo starostlivosti o ženu ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 103 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-1.doc

 4. zavedenie jednotných postupov pre výkon prevencie na úrovni primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraných na účinnú prevenciu spoločensky najzávažnejších druhov ochorení ...
  Dátum: 18. marca 2016  Veľkosť: 157 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/projekty_a_vyzvy/Okruhly-stol-psychiatricka-zdravotna-starostlivost.pptx

 5. osobný rozvoj, je účinná v prevencii telesných i duševných chorôb, predovšetkým chronických ... a nižším uvedomením v oblasti prevencie, sexuálnej a reprodukčnej výchovy a starostlivosti o dieťa ...
  Dátum: 13. januára 2015  Veľkosť: 291 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/narodny-program-starostlivosti-o-deti-a-dorast.doc

Strana 1 z 89 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>