Hľadali ste: Prevencia

Stránky a články

Počet výsledkov: 270

 1. skupiny pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných ... Zákon č. 577/2007 Z.z. o ... rok-prevencie-prevencia ... rok-prevencie-ppapz-prevencia ... Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia ...
  Dátum: 13. decembra 2019  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-prevencia

 2. Primárna prevencia a poradne zdravia Prevencia ... Skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka ... Zoznam gynekologicko-pôrodníckych ambulancií určených odbornou spoločnosťou pre účasť v ... rok-prevencie ...
  Dátum: 8. januára 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie

 3. rok-prevencie-ppapz-prevencia ... Ako predchádzať rakovine sa dozviete na tomto ... Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia ... bližšie informácie o prevencii rakoviny ... rok-prevencie ... rok-prevencie-prevencia ...
  Dátum: 13. decembra 2019  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-ppapz-prevencia

 4. nestačí na to, aby sa na ... alebo porážku. Ľudia by v žiadnom prípade nemali zabúdať na prevenciu, majú ... Slovensku, pričom ženy sa prevencie zúčastňujú vo vyššej miere ako muži. ... rok-prevencie-prevencia ...
  Dátum: 16. augusta 2019  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-lpp

 5. (ženy vo veku 40-69 rokov) ... ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že nešli na prevenciu, ktorá by ... rok-prevencie-skrining-rakoviny-hrubeho-creva ... rok-prevencie-ppapz-poradne-zdraia ... rok-prevencie-prevencia ...
  Dátum: 16. augusta 2019  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skrining-rakoviny-prsnika

 6. rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska ... Ženy, predovšetkým v kategórii 40 až 69-ročných majú nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, na ktoré majú nárok každé dva roky ... rok-prevencie ...
  Dátum: 4. novembra 2019  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska

Strana 1 z 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 440

 1. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ... prevencie závislosti na legálnych a nelegálnych drogách ... Dudáková, M.: WHO - Zdravie 21 v primárnej prevencii zubných ochorení v okrese Dolný Kubín, projekt ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

 2. Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje v rozpočtovom roku 2018 poskytnúť dotácie v oblasti zdravotníctva ... a endokrinné choroby); vplyvu na prevenciu vyššie uvedených chorôb; alebo starostlivosti o ženu ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 103 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-1.doc

 3. predĺžiť prežívanie (pravdepodobne) prevencia a liečba podvýživy zvýšenie ... 9 mes. 3-6 mes. < 3 mes. Prežívanie: Prevencia a liečba podvýživy Neschopnosť požívať potravu viac ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 428 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/test/Pohlad_onkologa.ppt

 4. osobný rozvoj, je účinná v prevencii telesných i duševných chorôb, predovšetkým chronických ... a nižším uvedomením v oblasti prevencie, sexuálnej a reprodukčnej výchovy a starostlivosti o dieťa ...
  Dátum: 13. januára 2015  Veľkosť: 291 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/narodny-program-starostlivosti-o-deti-a-dorast.doc

 5. zavedenie jednotných postupov pre výkon prevencie na úrovni primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zameraných na účinnú prevenciu spoločensky najzávažnejších druhov ochorení ...
  Dátum: 18. marca 2016  Veľkosť: 157 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/projekty_a_vyzvy/Okruhly-stol-psychiatricka-zdravotna-starostlivost.pptx

 6. Návrh Strategického rámca v zdravotníctve pre roky 2013 - 2030 ... 2Analýza dosahovaných výsledkov výkonnosti úrovne slovenského zdravotníctva()14 ... 3Demografický vývoj a očakávaný nárast potrieb zdravotnej ...
  Dátum: 17. júla 2013  Veľkosť: 164 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/IZP/Navrh_Strategickeho_ramca_v_zdravotnictve_pre_roky_2013_2030.docx

Strana 1 z 74 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>