Hľadali ste: Výzvy

Stránky a články

Počet výsledkov: 470

 1. ​​Výzvy na rok 2012​ ... Výzvy na rok 2010​Archív výziev 2009 ... Archiv-vyzvy-Stare ...
  Dátum: 8. februára 2013  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?archiv-vyzvy-stare

 2. Výzva na MOM a Zmluva o spolupráci ... Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci ... odberových miest na území Slovenskej republiky ... vyzva-mom ...
  Dátum: 15. novembra 2020  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?vyzva-mom

 3. o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení ... v základnej metodike materiálno-technického vybavenia, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy ...
  Dátum: 2. februára 2023  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?FaQ-k-vyzve-obnova-mtz

 4. o PPM nie je úplná, môže žiadať vo výzve/výzvach na doplnenie aj o poskytnutie vysvetlení a doplnení ... jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov a prílohy č. 8 tejto výzvy ...
  Dátum: 2. februára 2023  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?FaQ-k-vyzve-doplnenie-psych-stacionarov

 5. - § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 ... k oprávneným aktivitám je uvedený v základnej metodike, ktorá sa nachádza v prílohe č. 7 tejto výzvy. ... Môže žiadateľ predložiť a iné prílohy, ktoré nie sú uvedené vo výzve? ...
  Dátum: 2. februára 2023  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?FaQ-k-vyzve-modernizacia-oddeleni-psych

 6. a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do ... Oznámenie o Aktualizácií č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s ...
  Dátum: 6. septembra 2023  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/?Vyzva-Posilnenie-dlhodobej-zdravotnej-starostlivosti

Strana 1 z 79 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 450

 1. mládeže pre rok 2015 (ďalej len „verejná výzva“) na plnenie Národného programu starostlivosti o deti ... Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na zdravie detí a mládeže ...
  Dátum: 30. júna 2015  Veľkosť: 97 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzva/1-vyzva.doc

 2. mládeže pre rok 2015 (ďalej len „verejná výzva“) na plnenie Národného programu starostlivosti o deti ... Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na zdravie detí a mládeže ...
  Dátum: 30. júna 2015  Veľkosť: 232 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzva/0-vyzva-komplet.doc

 3. Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ... Slovenskej republike pre rok 2018 (ďalej len „verejná výzva“) je vypracovaná na základe úlohy č. B.1 ...
  Dátum: 10. mája 2018  Veľkosť: 18 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-zriedkave-choroby-2018/Verejna-vyzva.docx

 4. Verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ... žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v prílohe č. 2 až 4 tejto verejnej výzvy, ...
  Dátum: 8. augusta 2017  Veľkosť: 30 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017/verejna-vyzva-zdravy-start-do-zivota-2017.docx

 5. na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie ... poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia verejnej výzvy a končí dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ ...
  Dátum: 7. marca 2016  Veľkosť: 82 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/vyzvb/verejna-vyzva-2016-suhrnny-dokument-na-stiahnutie.docx

 6. a investičného plánu na roky 2024 - 2028 ... Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) súlade s úlohou C.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 712/2023 zo dňa 12.decembra ...
  Dátum: 4. januára 2024  Veľkosť: 23 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/mzsr/prioritizacia/Vyzva_Predkladania_IP_2024_2028_KV.docx

Strana 1 z 75 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >>