Tlačiť Späť

Domov » Inštitút zdravotnej politiky

Inštitút zdravotnej politiky

​​Inštitút zdravotnej politiky je analyticko-strategickou sekciou Ministerstva zdravotníctva SR. 

Participujeme na riešení rôznych priebežných požiadaviek ostatných sekcií podľa aktuálnych podnetov rezortu ako aj na vytváraní dlhodobých plánov a stratégií. Našou úlohou v takýchto procesoch je výber a spracovanie relevantných dostupných dát z národných a medzinárodných zdrojov do podkladových materiálov a odporúčaní. Spolupracujeme pri tom s úradmi spadajúcimi pod MZ SR, ale aj s inými ministerstvami, Štatistickým úradom SR a využívame tiež zahraničné kontakty.