Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

​​

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

JUDr. Ing. Tomáš DruckerJUDr. Ing. Tomáš Drucker sa narodil 20. júla 1978 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2012 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty.
Je ženatý a má dve deti.

Prezident SR Andrej Kiska ho 23. marca 2016 vymenoval za ministra zdravotníctva.
 

 

 

 


Štátni tajomníci

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA


Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA sa narodila v roku 1977. Štúdium medicíny absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite, FZaSP. Neskôr absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava. Ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň pracovala ako  vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Docentka Kalavská má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí.
Je vydatá a má jedno dieťa.

Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR ju Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.

 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.


Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. sa narodil v roku 1959. Štúdium medicíny začal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a v roku 1984 ukončil na Lekárskej fakulte UK Bratislava. Následne získal v roku 1987 prvostupňovú atestáciu z internej medicíny, v roku 1991 atestáciu z hematológie a transfuziológie a v roku 1994 atestáciu z klinickej onkológie. V roku 1996 získal docentúru z verejného zdravotníctva – epidemiológie infekčných chorôb a v roku 2002 obhájil profesúru z verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V roku 1984 nastúpil na hematologicko-transfúzne oddelenie a chemoterapeutické oddelenie Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, od roku 1990 pôsobil na Internom oddelení a neskôr Internej klinike Národného onkologického ústavu. Od roku 1996 pôsobil v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, najskôr ako primár a neskôr ako prednosta Internej - onkologickej kliniky, bol aj hlavným odborníkom MZ SR pre klinickú onkológiu. Profesor Špánik má za sebou bohatú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť, absolvoval viacero vzdelávacích pobytov v USA, je aktívny v pedagogickej činnosti a je takisto členom mnohých odborných organizácií.
Je ženatý a má štyri deti.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.


Vedúci služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž

JUDr. Ing. Jozef Ráž je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie a Bratislavskej vysokej školy práva. Od začiatku roku 2005 do roku 2010 pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve obrany SR, okrem iného aj ako riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR a ako riaditeľ Organizačného odboru MO SR. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji pre európsky program INTERACT. V rokoch 2011 až 2016 pôsobil na Slovenskej pošte, a. s., ako asistent predstavenstva/špecialista pre verejné obstarávanie, ako riaditeľ správy majetku a na záver ako riaditeľ úseku služieb a člen predstavenstva tejto spoločnosti.
Je ženatý a má dve deti.

Do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva ho Vláda SR vymenovala dňa 31.3.2016.