Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva SR

JUDr. Ing. Tomáš Drucker

JUDr. Ing. Tomáš DruckerJUDr. Ing. Tomáš Drucker sa narodil 20. júla 1978 v Bratislave. Vyštudoval Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a odbor aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle na Slovenskej technickej univerzite (STU) v Bratislave. Pôsobil na konzultantských a manažérskych postoch vo viacerých spoločnostiach. Od roku 2012 bol generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva Slovenskej pošty. V roku 2016 získal prestížne ocenenie magazínu Forbes a poradenskej spoločnosti PwC „The Most Respected CEO 2016“.

Je ženatý a má dve deti.

Prezident SR Andrej Kiska ho 23. marca 2016 vymenoval za ministra zdravotníctva.

 

 

 

 


Štátni tajomníci

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.

doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD., MHA Doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.  absolvovala štúdium medicíny​ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD. v odbore verejné zdravotníctvo získala v roku 2005 na Trnavskej univerzite, FZaSP. Neskôr absolvovala špecializačné skúšky v odboroch vnútorné choroby a tropická medicína na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, docentúru a titul MHA získala na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce. V roku 2003 začala pracovať na Internej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Trnava. Ako lekárka pôsobila v rámci projektov aj v zahraničí, v krajinách ako Južný Sudán, Kambodža, Haiti či Kirgizsko. Pred nástupom do funkcie štátnej tajomníčky MZ SR pôsobila ako lekárka na I. Internej klinike SZU Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre a na Poliklinike cudzokrajných chorôb. Zároveň pracovala ako  vysokoškolská pedagogička na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave a na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava. Docentka Kalavská má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí.
Je vydatá a má jedno dieťa.

Do funkcie štátnej tajomníčky Ministerstva zdravotníctva SR ju Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.

 

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. sa narodil v roku 1959. Štúdium medicíny začal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a v roku 1984 ukončil na Lekárskej fakulte UK Bratislava. Následne získal v roku 1987 prvostupňovú atestáciu z internej medicíny, v roku 1991 atestáciu z hematológie a transfuziológie a v roku 1994 atestáciu z klinickej onkológie. V roku 1996 získal docentúru z verejného zdravotníctva – epidemiológie infekčných chorôb a v roku 2002 obhájil profesúru z verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V roku 1984 nastúpil na hematologicko-transfúzne oddelenie a chemoterapeutické oddelenie Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, od roku 1990 pôsobil na Internom oddelení a neskôr Internej klinike Národného onkologického ústavu. Od roku 1996 pôsobil v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, najskôr ako primár a neskôr ako prednosta Internej - onkologickej kliniky, bol aj hlavným odborníkom MZ SR pre klinickú onkológiu. Profesor Špánik má za sebou bohatú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť, absolvoval viacero vzdelávacích pobytov v USA, je aktívny v pedagogickej činnosti a je takisto členom mnohých odborných organizácií.
Je ženatý a má štyri deti.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.


Generálny tajomník služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž JUDr. Ing. Jozef Ráž

JUDr. Ing. Jozef Ráž je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie a Bratislavskej vysokej školy práva. Od začiatku roku 2005 do roku 2010 pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve obrany SR, okrem iného aj ako riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR a ako riaditeľ Organizačného odboru MO SR. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji pre európsky program INTERACT. V rokoch 2011 až 2016 pôsobil na Slovenskej pošte, a. s., ako asistent predstavenstva/špecialista pre verejné obstarávanie, ako riaditeľ správy majetku a na záver ako riaditeľ úseku služieb a člen predstavenstva tejto spoločnosti.
Je ženatý a má dve deti.

Do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva ho Vláda SR vymenovala dňa 31.3.2016.