Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie


Ministerka zdravotníctva SR

Zuzana Zvolenská

Ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana ZvolenskáJUDr. Zuzana Zvolenská sa narodila 27. januára 1972 v Bratislave. V roku 1995 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a začala pracovať v Univerzálnej bankovej poisťovni. V roku 2002 nastúpila do Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. Prešla viacerými funkciami - začínala ako vedúca oddelenia zmluvných vzťahov, v roku 2006 sa stala námestníčkou generálneho riaditeľa pre nákup zdravotnej starostlivosti a členkou predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne. Valné zhromaždenie ju v septembri 2006 zvolilo za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s. V roku 2008 bola generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Od októbra 2010 bola členkou predstavenstva poisťovne Dôvera, a. s. a od februára 2011 poradkyňou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Je vydatá, má jedno dieťa, hovorí po anglicky a po rusky.

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval Zuzanu Zvolenskú do funkcie ministerky zdravotníctva 4. apríla 2012.


Štátny tajomník

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

Štátny tajomník MZ SR MUDr. Viliam Čislák, MPHMUDr. Viliam Čislák, MPH, sa narodil 12. marca 1972 v Košiciach. V roku 1997 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva. V rokoch 1990 – 1991 pracoval ako sanitár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach a od roku 1997 do 2003 ako lekár na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice. V rokoch 2004 až 2007 pôsobil ako lekár v AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o. v Poprade a do roku 2008 ako lekár, neskôr riaditeľ Záchrannej služby Košice. Od októbra do decembra 2011 bol námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a od 15. decembra 2011 manažérom pre zdravotnú starostlivosť akciovej spoločnosti Svet zdravia.

Je ženatý ma dve deti.

Vláda SR vymenovala MUDr. Viliama Čisláka, MPH dňa 11. apríla 2012 do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Vedúci služobného úradu

Ing. Martin Senčák

Vedúci služobného úradu MZ SR Ing. Martin SenčákNarodil sa 27. júla 1967 v Košiciach. V roku 1991 ukončil štúdium na Technickej univerzite Košice, v roku 1996 si doplnil vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a postupne absolvoval viacero interných a externých tréningov zameraných na rozvoj manažérskych zručností a profesionálnych schopností.

V roku 1991 začal pracovať vo VSŽ Industria, s. r. o., v rokoch 1991 až 1996 pracoval vo VSŽ, a. s. na viacerých riadiacich pozíciách. V rokoch 1996 – 1997 krátko pôsobil v ČSOB, a. s. Zahraničná pobočka na Slovensku, ako špecialista financovania pohľadávok, odkiaľ prešiel do pozície predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa ČSOB Factoring, a. s., kde pôsobil do konca roku 2006. V roku 2007 bol konateľom spoločnosti NavIN, s. r. o., v rokoch 2007 – 2009 riaditeľom a konateľom v spoločnosti SI MEDICAL, s. r. o. V roku 2009 bol na Ministerstve zdravotníctva SR koordinátorom zlúčenia zdravotných poisťovní a v rokoch 2009 až 2010 člen predstavenstva, riaditeľ sekcie prevádzky a informačných technológií vo VšZP, a. s. Od septembra 2010 pôsobil v spoločnosti Sodexo s. r. o., ako riaditeľ obchodu.

Ing. Martin Senčák je ženatý, má dve deti, hovorí po anglicky a rusky.

Do funkcie vedúceho Služobného úradu MZ SR ho vláda SR schválila 4. apríla 2012.