Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva SR

MUDr. Viliam Čislák, MPH, MBA

Minister MZ SR MUDr. Viliam Čislák, MPHMUDr. Viliam Čislák, MPH, sa narodil 12. marca 1972 v Košiciach. V roku 1997 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2011 na Fakulte verejného zdravotníctva v Bratislave ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva. V rokoch 1990 – 1991 pracoval ako sanitár vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Košiciach a od roku 1997 do 2003 ako lekár na Klinike úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice L. Pasteura, Košice. V rokoch 2004 až 2007 pôsobil ako lekár v AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s. r. o. v Poprade a do roku 2008 ako lekár, neskôr riaditeľ Záchrannej služby Košice. Od októbra do decembra 2011 bol námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave a od 15. decembra 2011 manažérom pre zdravotnú starostlivosť akciovej spoločnosti Svet zdravia.
Je ženatý a má dve deti.
Od 11. apríla 2012 vykonával funkciu štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR a 6. novembra 2014 ho prezident SR Andrej Kiska vymenoval za ministra zdravotníctva.


Štátny tajomník

MUDr. Mario Mikloši, PhD.

Štátny tajomník -  MUDr. Mario Mikloši, PhD.MUDr. Mario Mikloši, PhD. sa narodil 13. mája 1967. V roku 1991 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1994 získal atestáciu z urológie I. stupňa a o päť rokov neskôr atestáciu II. stupňa, titul PhD obhájil v roku 2003. V rokoch 1991 a 1992 pôsobil v Ústave patológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave a od roku 1992 do roku 1995 pracoval na Urologickej klinike NsP akad. L. Dérera Bratislava. Nasledujúce dva roky - 1995 a 1996 absolvoval študijný pobyt na Urologickej klinike Univerzitnej nemocnice v holandskom Maastrichte a po návrate až do roku 2009 opäť pôsobil na Urologickej klinike NsP akad. L. Dérera v Bratislave, od roku 2003 na čiastočný úväzok. V rokoch 2003 a 2004 bol riaditeľom NsP Malacky, v roku 2004 hovorcom Ministerstva zdravotníctva SR a o rok neskôr riaditeľom sekretariátu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Riaditeľom Sekcie zdravia na MZ SR bol v rokoch 2005 a 2006, opätovne sa ním stal v roku 2011. Ambulantnú urologickú prax vykonáva od roku 2007.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala 20. novembra 2014


Vedúca služobného úradu

Ing. Zuzana Kucerová

Vedúca služobného úradu MZ SR Ing. Zuzana KucerováIng. Zuzana Kucerová sa narodila 9. septembra 1967 v Trebišove. V roku 1991 ukončila štúdium na Žilinskej univerzite na Katedre technickej kybernetiky. Počas pracovnej praxe absolvovala viacero profesionálnych kurzov a tréningových programov zameraných na rozvoj profesionálnych schopností a manažérskych zručností. V roku 1996 začala pracovať v spoločnosti Rasax, a.s. ako produktová manažérka pre ekonomické informačné systémy. Od roku 1997 do roku 2011 pôsobila na viacerých riadiacich pozíciách v bankovom sektore. V rokoch 1997 – 2002 pôsobila v Slovenskej sporiteľni, a.s. vo funkcii riaditeľky pobočky v Košiciach. V rokoch 2002 – 2004 pracovala pre Poštovú banku, a.s. na pozícii vedúcej oddelenia retailového bankovníctva. V roku 2004 prijala ponuku VÚB, a.s. na post regionálnej manažérky pre podporu predaja a stratégiu a v roku 2005 sa stala riaditeľkou retailovej pobočky v Bratislave. Pre Dexia Banku Slovensko, a.s. začala pracovať v roku 2009 vo funkcii zástupkyne riaditeľky odboru privátneho bankovníctva, kde pôsobila do roku 2011. Od októbra 2011 pracuje na Ministerstve zdravotníctva SR, do17. decembra 2014 pôsobila na Sekcii financovania ako riaditeľka odboru finančného kontrolingu.

Do funkcie vedúcej Služobného úradu MZ SR, ktorý začala vykonávať 18. decembra 2014, ju vymenovala vláda 17. decembra 2014.