Tlačiť Späť

Domov » Kategorizácia a cenotvorba

Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - január 2018

 <--december--

 

január 2018             menu

 --február-->

  Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30
Zasadnutie kategorizačnej  rady pre lieky
MZ SR zasadačka č.119/I. posch.
08:30-15:00 hod.
31
Zasadnutie kategorizačnej komisie pre lieky
MZ SR zasadačka č.119/I. posch.
8:30-15:00 hod.
1 2 3 4