Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Inšpektorát kúpeľov a žriedel » Povolenie na využívanie

Povolenie na využívanie prírodných liečivých a minerálnych zdrojov

Lokalita

Obchodné meno

Sídlo spoločnosti

Povolenie

Úprava

Zmena

Baldovce/
Lipovce

Minerálne vody a.s.

Slovenská 9
081 86 Prešov

Minerálne vody a.s. - Povolenie 

Minerálne vody a.s. - Úprava 

Minerálne vody a.s. - Zmena 

Bardejov

Bardejovské kúpele a.s.

086 31 Bardejovské Kúpele

Bardejovské kúpele a.s. - Povolenie 

   

Bojnice

Kúpele Bojnice a.s.

972 01 Bojnice

Kúpele Bojnice a.s. - Povolenie 

   

Brusno

Kúpele Brusno a.s.

976 62 Brusno

Kúpele Brusno a.s. - Povolenie 

Kúpele Brusno a.s. - Úprava 

Kúpele Brusno a.s. - Zmena 2 

Martin Fatra Stredoslovenské žriedla a.s. 038 23 Dubové

 Martin Fatra Stredoslovenské žriedla_ povolenie

 Martin Fatra Stredoslovenské žzriedla úprava

 

Budiš Slovenské pramene a žriedla s.r.o. 038 23 Dubové

 Budiš Slovenské pramene a žriedla B-5 povolenieBudiš Slovenské pramene a žriedla B6 povolenie

 Budiš Slovenské pramene a žriedla B 6 povolenie

 B-5-zmena-v-rozhodnuti.pdfB-6-rozhodnutie-o-zmene.pdf

Čerín

WELNEA s.r.o.

Čačín 64
974 01 Čerín

WELNEA s.r.o. - Povolenie 

WELNEA s.r.o. - Úprava 

 

Červený Kláštor

Pieniny Resort s.r.o.

065 46 Malý Lipník 96

Pieniny Resort s.r.o. - Povolenie 

   

Cígeľka

AquAmax s.r.o.

J.Hagaru 9
831 51 Bratislava

AquAmax s.r.o. - Povolenie IAquAmax s.r.o. - Povolenie II 

  Cígeľka - zmena 

Čilistov

Merkator s.r.o.

Dubová 33
931 01 Šamorín

Čilistov - povolenie 

  Čilistov - zmena

Číž

Prírodné jódové kúpele a.s.

980 43 Číž

Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Povolenie IPrírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Povolenie II 

 

Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Zmena IPrírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Zmena IIPrírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Zmena III Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Zmena IVPrírodné jódové kúpele Číž, a.s. - Zmena V

Dudince

Kúpele Dudince a.s.

962 71 Dudince

Kúpele Dudince a.s. - Povolenie 

 

Kúpele Dudince a.s. - ZmenaKúpele Dudince a.s. - Zmena II 

Slovthermae Kúpele Diamant Dudince š.p.

Kúpeľná 107
962 71 Dudince

Slovthermae Kúpele Diamant Dudince š.p. - Povolenie 

   

Kláštor pod Znievom

Kláštorná spol. sr.o.

Jantárová 30, 040 01 Košice

Kláštorná spol. s r.o. - Povolenie 

 

 Kláštorná spol. s r.o. - zmena1Kláštorná spol. s r.o. - zmena2
Kláštorná spol. s r.o. - zmena 3

Korytnica

DOXX Minerál s.r.o.

Kálov 356 010 01 Žilina

Korytnica Doxx Mineral povolenie 

Korytnica Doxx Mineral Fedorka uprava 

 

AMOS-SERVICES s.r.o.

Hlavná 276, 935 31 Horná Seč

Korytnica Amos Services rozhodnutie 

   

Kováčová

AQUAPARK Kováčová s.r.o.

Malý trh 2/A
811 08 Bratislava

AQUAPARK Kováčová s.r.o.- Povolenie 

 

AQUAPARK Kováčová s.r.o. - Zmena 

Národné rehabilitačné centrum

962 37 Kováčová

Národné rehabilitačné centrum - Povolenie 

   

Špecializovaný LÚ Marína š.p.

Sládkovičova 3/311
962 07 Kováčová

Špecializovaný LÚ Marína š.p. - Povolenie IŠpecializovaný LÚ Marína š.p. - Povolenie II 

   Špecializovaný LÚ Marína š.p. - Zmena 2014

Ústav pre výkon trestu odňatia slobody

Sládkovičova 80
974 05 Banská Bystrica

Ústav pre výkon trestu odňatia slobody - Povolenie

   

Kúpele Kováčová, s.r.o.

Kúpeľná 76/70
962 37 Kováčová

 Wellness Kováčová s.r.o. - Povolenie

   

Lúčky

Kúpele Lúčky a.s.

029 71 Lúčky

Lúčky PovolenieLúčky HGL3 povolenie 

  Lúčky zmena HGL 3

Lúka nad Váhom

Coca-Cola HBC
Slovenská republika

Tuhovská 1, P.O.Box 37
831 07 Bratislava

Coca-Cola HBC SR - Povolenie ICoca-Cola HBC SR - Povolenie II 

  Lúka nad Váhom - Zmena

Maštinec

FAME, spol. sr.o.

Bajkalská 25
827 18 Bratislava

FAME, spol. s r.o. - Povolenie 

   

Mníchova Lehota

Trenčianske minerálne vody a.s.

Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

Mnichova Lehota povolenie HG 3 

  Mníchova Lehota - Zmena 

Nimnica

Kúpele Nimnica a.s.

029 71 Nimnica

Kúpele Nimnica a.s. - Povolenie 

   

Nová Ľubovňa

Prvá kúpeľná a.s.

Kúpele 30
065 11 Nová Ľubovňa

Prvá kúpeľná a.s. - Povolenie 

Prvá kúpeľná a.s. - Úprava 

 

Piešťany

Magnólia a.s.

Nálepkova 1
921 01 Piešťany

Piešany Magnolia povolenie

   

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.

Winterova 29
921 29 Piešťany

Pieštany povoleniePieštany Ssmrdáky povolenie

  Pieštany Smrdaky zmenaPiešany zmena 2012Pieštany Smrdáky zmena 2012

HOREZZA, a.s.

Teplická 81
921 01 Piešťany

Piešťany Horezza povolenie VLU 2 Piešťany Horezza povolenie VLU 3

  Piešťany Horezza zmena IPiešťany Horezza zmena IIPiešťany Horezza zmena IIIPiešťany Horezza zmena IV

Rajecké Teplice

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s.

Osloboditeľov 131/4
013 13 Rajecké Teplice

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. - Povolenie 

  Rajeckáé Teplice zmena ISlovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. - Zmena IISLK Rajecké Teplice - zmena III.pdf

Santovka

Li+, s.r.o.

Parková 181
935 87 Santovka

Santovka B 6 

   Slatina zmena ISlatina zmena II

Slatina

Západoslovenské žriedla a.s.

935 84 Slatina 150

Slatina povolenie

   

Sklené Teplice

Liečebné termálne kúpele a.s.

966 03 Sklené Teplice 100

Sklené Teplice povolenie 

   

Sliač

Kúpele Sliač a.s.

962 31 Sliač

Kúpele Sliač a.s. - Povolenie 

  Kúpele Sliač a.s. - Zmena IKúpele Sliač a.s. - Zmena IIKúpele Sliač a.s. - Zmena III 

Sulín

Sulínka s.r.o.

Továrenská 3
064 01 Stará Ľubovňa

Sulínka s.r.o. - Povolenie 

Sulínka s.r.o. - ÚpravaSulín - Úprava II 

 

Starý Smokovec

TANAWA s.r.o.

Zámocká 20
811 01 Bratislava

Starý Smokovec Tanawa povolenie 

 


Tornaľa

Gemerské žriedla, spol. s r.o.​

Cesta Gemerských žriediel
982 18 Tornaľa

Gemerské žriedla a.s. - PovolenieGemerské žriedla a.s. - Povolenie (oprava)Gemerské žriedla a.s. - Povolenie II 

  Tornaľa - Zmena

Trenčianske Mitice

Trenčianske minerálne vody a.s.

Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava


Trenčianske Mítice povolenie úprava

  Trenčianske Mítice zmena ITrenčianske Mítice zmena IITrenčianske Mítice zmena IIITrenčianske Mítice zmena IV

Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.

T.G.Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. - Povolenie 

 

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. - Zmena IKúpele Trenčianske Teplice a.s. - Zmena IIKúpele Trenčianske Teplice a.s. - Zmena IIIKúpele Trenčianske Teplice a.s. - Zmena IV 

Palace a.s.

Topoľova 2
018 51 Nová Dubnica

Palace a.s. - Povolenie 


 

Turčianske Teplice

Slovenské liečebné kúpele a.s.

SNP 19
039 12 Turčianske Teplice

Turčianske Teplice povolenie ITurčianske Teplice - povolenie II 

  Turčianske Teplice - zmena_TJ-20ATurčianske Teplice - zmena 2Turčianske Teplice - zmena 3

Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy a.s.

065 02 Vyšné Ružbachy 48

Vyšné Ružbachy - povolenie 

   Vysne-Ruzbachy-vyz.zmeny-c-01801-20-2014SKK.pdfZmena-povolenia-vyuzivat PLZ_Vysne Ruzbachy_final.pdfVyšné Ružbachy - zmena III

 

Aktualizácia: 2.7.2014