Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Rezidentský program

VÝUČBOVÉ ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA

Kontaktné údaje na výučbové zdravotnícke zariadenia v jednotlivých vzdelávacích ustanovizniach:

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA V BRATISLAVE
LEKÁRSKA FAKULTA

Odkaz na Rezidentský program v rámci SZU:
http://www.szu.sk/index.php?id=877&menu=

Zoznam nemocníc zapojených do Rezidentského programu MZ SR - všeobecné lekárstvo:
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Rezidentsky_program/20170330/Zoznam_nemocnic_zapojenych_do_RP_MZ_SR-VL.pdf

Zoznam nemocníc zapojených do Rezidentského programu MZ SR - pediatria:
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Rezidentsky_program/20170330/Zoznam_nemocnic_zapojenych_do_RP_MZ_SR-P.pdf

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského programu:
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Rezidentsky_program/20170330/Ambulancie_vseobecneho_lekara_pre_dospelych.pdf

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského programu:
http://www.szu.sk/userfiles/file/LF/Rezidentsky_program/20170330/Ambulancie_vseobecneho_lekara_pre_deti_a_dorast.pdf
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti:
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského programu:
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského programu:
https://www.jfmed.uniba.sk/studium/rezidentsky-program/

 

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH
LEKÁRSKA FAKULTA

Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti:
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre dospelých v rámci rezidentského programu:
Zoznam výučbových zdravotníckych zariadení – všeobecných ambulancií pre deti a dorast v rámci rezidentského programu
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/10389/