Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Vyšehradská skupina V4

​​​(http://www.visegradgroup.eu)

V4 predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Jedinou inštitúciou tohto zoskupenia je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, ktorý roku 1999 utvorili vlády štyroch členských krajín a ktorý podporuje občiansku spoločnosť v krajinách V4.

Od 1. júla 2017 do 30. júna 2018 predsedníctvo vo V4 zastáva Maďarsko. V4-Madarsko-logo.png