Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

Organizačný poriadok MZ SR
(účinný od 1. apríla 2015)

Organizačný poriadok MZ SR 

Doplnok č. 1
k Organizačnému poriadku MZ SR
(účinný od 4. júna 2015)

Doplnok č. 2
k Organizačnému poriadku MZ SR
(účinný od 15. júna 2015)

Doplnok č. 3
k Organizačnému poriadku MZ SR
(účinný od 1. februára 2016)

Doplnok č. 4
k Organizačnému poriadku MZ SR
(účinný od 11. apríla 2016)

Doplnok č. 5
k Organizačnému poriadku MZ SR
(účinný od 14. apríla 2016)