Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok


Organizačný p​oria​dok MZ SR
(účinný od 1. decembra 2016)


Organizačný poriadok MZ SR v pdf


Organizačný poriadok MZ SR v rtf