Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Organizačný poriadok

Organizačný poriadok

​​

Organizačný p​oria​dok MZ SR
(účinný od 31. mája 2017)

Organizačný poriadok MZ SR v pdf 

Organizačný poriadok MZ SR v rtf