Ministerstvo zdravotníctva SR uverejňuje na svojej webovej stránke zoznam laboratórií, ktoré spĺňajú kritériá a sú oprávnené robiť vyšetrenia na ochorenie COVID-19. SARS-CoV-2.  V zozname je 20 laboratórií, ktoré spĺňajú kritériá odborného usmernenia MZ SR a ľudia ich môžu využiť na testovanie na nový koronavírus: https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria

 
Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2
v zmysle
Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom, Číslo: S08053-2020-OZS, Bratislava: 1. apríl 2020
priloha-2-k-OU-MOM.pdf Príloha č. 2 k Odbornému usmerneniu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s chorobou COVID-19 spôsobenou koronavírusom SARS-CoV-2 pre poskytovanie klinickej mikrobiológie mobilným odberným miestom  (aktualizácia 30. apríla 2020)
 
 
A:    Zoznam laboratórií úradov verejného zdravotníctva vyšetrujúcich SARS-CoV-2 napojených na informačný systém IS COVID
 

1. Národné referenčné centrum pre chrípku, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
 
B:    Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré splnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré sú napojené na informačný systém IS COVID
5. Medirex, a.s.
6. Alpha Medical, s.r.o.
7. Agel, oddelenie klinickej biochémie a hematológie
8. Laboratóriá Piešťany, s.r.o.
9. Ústav lekárskej a klinickej mikrobiológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
10. Ústav klinickej mikrobiológie, Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok
11. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
12. Klinická Biochémia Žilina
13. Pracovisko klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta
14. Synlab Slovakia, s.r.o.
15. AdLa, s.r.o., Prešov
C:    Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré sú napojené na informačný systém IS COVID a ktoré zatiaľ nesplnili konfirmáciou NRC pre chrípku (proces momentálne prebieha)
 
16. Ústav klinickej mikrobiológie, Fakultná nemocnica Nitra
 
D:   Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré splnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré zatiaľ nie sú napojené na informačný systém IS COVID (proces momentálne prebieha)
 
17. AnalytX s.r.o., Oddelenie laboratórnej medicíny, Trnava
18. Žilpo, Centrálne klinické laboratórium, Žilina
19. Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
 
E:    Zoznam laboratórií vyšetrujúcich SARS-CoV-2, ktoré zatiaľ nesplnili konfirmáciu NRC pre chrípku a ktoré zatiaľ nie sú napojené na informačný systém IS COVID (proces momentálne prebieha)
 

20. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o., Dolný Smokovec