Dátum aktualizácie: 20.4.2016 - časti A a I
Dátum aktualizácie: 29.4.2016 doplnené o zoznam liekov bez doplatku 

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201605.zip 

Zoznam liekov bez DOPLATKU Zoznam_liekov_bez_DOPLATKU.xls

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_05_2016.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_05_2016.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_05_2016.xls