Dátum aktualizácie: 26.6.2019 12:34 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 28.6.2019 12:50 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 1.7.2019 6:00 doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 1.7.2019 8:59 časti A a I
Dátum aktualizácie: 2.7.2019 9:19 časť B
Dátum aktualizácie: 4.7.2019 14:18 doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 22.7.2019 11:50 časť B

Kompletný materiál k zoznamu liekov

lieky201907.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_07_2019.xls 

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_07_2019.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2019.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_07_2019.xls 

odhad vplyvov cast_H_skr_lek.rtf