Dátum aktualizácie: 26.9.2019 15:18 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 27.9.2019 10:42 časti A, B a I
Dátum aktualizácie: 30.9.2019 9:59 časti A a I
Dátum aktualizácie: 1.10.2019 00:15 doplnené o zoznam liekov BEZ DOPLATKOV
Dátum aktualizácie: 1.10.2019 14:19 doplnené o odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 8.10.2019 18:32 časti A a I

Dátum aktualizácie: 15.10.2019 13:59 časti A, B a I

Kompletný materiál k zoznamu liekovv

lieky201910.zip 

zoznam liekov BEZ DOPLATKOV

zoznam_liekov_BEZ_DOPLATKOV_k_01_10_2019  

Časť A: Zoznam liekov

cast_A_zoznam_liekov_k_01_10_2019.xls 

Časť B: Indikačné obmedzenia

Cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2019.rtf 

Časť C: Vysvetlivky

cast_C_vysvetlivky_skratiek.xls 

Časť D: Zoznam skratiek liekových foriem

cast_D_skr_liek_for.xls 

Časť E: Kódy ATC skupín

cast_E_kody_ATC.xls 

Časť F: Štáty výrobcov

cast_F_staty_vyrob.xls 

Časť G: Zoznam skratiek výrobcov liekov

cast_G_skr_vyrob.xls 

Časť H: Zoznam skratiek odbornosti lekárov

cast_H_skr_lek.rtf 

Časť I: Abecedný zoznam liekov

cast_I_abc_zoznam_liekov_k_01_10_2019.xls 

odhad vplyvov ​​odhad vlyvov