Dovoľujeme si Vám oznámiť, že zasadanie Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky sa uskutoční dňa 03.09.2010 (piatok) na MZ SR. Predmetom zasadnutia budú rozklady, u ktorých bolo vydané prvostupňové rozhodnutie Kategorizačnej komisie. Žiadame zúčastnených, aby k písomným Rozkladom priložili aj kópiu platného Rozhodnutia Kategorizačnej komisie.

Zároveň žiadame všetkých zúčastnených, aby rozklady proti rozhodnutiam MZ SR posielali aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: bronislava.salkova@health.gov.sk , najneskôr do 27.08.2010, súčasne s podaním rozkladu do podateľne na MZ SR.