​ČASTÉ OTÁZKY K VÝZVAM V OBLASTI VZDELÁVANIA

číslo Názov súbor pdf
súbor
Kompletný materiál vzdelavanie-mimo-rezortu-kompletny-material.zip vzdelavanie-mimo-rezortu-kompletny-material-pdf.zip
ZMENA!
Zmena výzvy
 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NOVÉ! (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov.pdf
00 ZMENA!
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
NOVÉ! (22.11.2022)
ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí.docx ZMENA - Výzva na predkladanie žiadostí.pdf
01 ZMENA!
Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu NOVÉ! (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)
ZMENA - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx ZMENA - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
02 Príručka pre žiadateľa 02-Prirucka-pre-Ziadatela-vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 02-Prirucka-pre-Ziadatela-vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
03

ZMENA!
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost
NOVÉ!
 (dátum zmeny dokumentu 14.4.2023)

ZMENA - Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx ZMENA - Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve
Priloha-c-1_VZP_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx Priloha-c-1_VZP_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf

ZMENA!
          Príloha č. 2 - Opis projektu NOVÉ! (22.11.2022)

ZMENA - Príloha č. 2 - Opis projektu.docx ZMENA - Príloha č. 2 - Opis projektu.docx
04 Zoznam vzdelávacích priorít v oblasti starostlivosti o duševné zdravie mimo rezort zdravotníctva 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-mimo-rezort-zdravotnictva.xlsx 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-mimo-rezort-zdravotnictva.pdf
​​

číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 13.9.2022)
00-Vyzva_vzdelavanie-mimo-rezort.docx 00-Vyzva_vzdelavanie-mimo-rezort.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 19.8.2022) 01-Vzor-ZoPPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 01-Vzor-ZoPPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
03

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost (verzia dokumentu z 24.8.2022)

03-Zmluva-o-PPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 03-Zmluva-o-PPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
  • Príloha č. 2 - Opis projektu (verzia dokumentu z 19.8.2022)
Priloha-c-2_Opis-projektu_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx Priloha-c-2_Opis-projektu_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
(verzia dokumentu z 22.11.2022)
Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (verzia dokumentu z 22.11.2022) ZMENA - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx ZMENA - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
03 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost (verzia dokumentu z 22.11.2022) ZMENA - Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.docx ZMENA - Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.pdf


​​