č. Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál vzdelavanie-mimo-rezortu-kompletny-material.zip vzdelavanie-mimo-rezortu-kompletny-material-pdf.zip
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 00-Vyzva_vzdelavanie-mimo-rezort.docx 00-Vyzva_vzdelavanie-mimo-rezort.pdf
01 Vzor - Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu 01-Vzor-ZoPPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 01-Vzor-ZoPPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
02 Príručka pre žiadateľa 02-Prirucka-pre-Ziadatela-vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 02-Prirucka-pre-Ziadatela-vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
03

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnost

03-Zmluva-o-PPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx 03-Zmluva-o-PPM_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
 
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve
Priloha-c-1_VZP_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx Priloha-c-1_VZP_vzdelavanie-mimo-rezortu.pdf
 
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Priloha-c-2_Opis-projektu_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx Priloha-c-2_Opis-projektu_vzdelavanie-mimo-rezortu.docx
04 Zoznam vzdelávacích priorít v oblasti starostlivosti o duševné zdravie mimo rezort zdravotníctva 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-mimo-rezort-zdravotnictva.xlsx 04-Zoznam-vzdelavacich-priorit-mimo-rezort-zdravotnictva.pdf