Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku má od 16. apríla 2024 obsadené všetky pozície v predstavenstve. Na základe výberového konania a následného schválenia Úradom pre dohľad pre zdravotnú starostlivosťou je tretím členom predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ing. Matúš Jurových, PhD. 

Predstavenstvo VšZP 
- Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD.: člen a predsedu predstavenstva a zároveň  generálny riaditeľ (od 11. 04. 2024).
- Ing. Matej Fekete, MBA: člen predstavenstva (od 11. 04. 2024, podpredseda predstavenstva (od 16.4.2024). 
- Ing. Matúš Jurových, PhD.: člen predstavenstva (od 16. 04. 2024).

Vedením poisťovne boli poverení na dobu určitú a to na obdobie päť rokov. Informácie o výsledku výberového konania sú zverejnené na stránke MZ SR (https://www.health.gov.sk/Clanok?vysledok-vk-vszp-clenovia-2024, https://www.health.gov.sk/Clanok?vysledok-vk-VsZP-04-2024)