Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 16.6.2013 do podskupín:

XF1.1 Umelá očná rohovka - keratoprotéza trvalá

XF1.2 Intrastromálny prstenec rohovky

XF 1.3 Keratoprotéza dočasná

XF2.1 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna afakická – tvrdá

XF2.2 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická afakická – tvrdá

XF2.3 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku afakická - mäkká foldovateľná

XF2.4 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická afakická - mäkká foldovateľná

XF2.5 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna fakická – mäkká

XF2.6 Umelá vnútroočná šošovka s fixáciou na dúhovku monofokálna torická fakická – mäkká

XF2.7 Umelá vnútroočná šošovka aniridická

XF2.8 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna afakická – tvrdá

XF2.9 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna afakická - mäkká foldovateľná hydrfilná

XF2.10 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna afakická - mäkká foldovateľná hydrofóbna

XF2.11 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová monofokálna, torická afakická - mäkká foldovateľná

XF2.12 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová presbyopická afakická (akomodačná, difrakčná, multifokálna) - mäkká foldovateľná

XF2.13 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová presbyopická, torická afakická (akomodačná, difrakčná, multifokálna) - mäkká foldovateľná

XF2.14 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická - mäkká foldovateľná so žltým filtrom

XF2.15 Umelá vnútroočná šošovka zadnokomorová afakická - mäkká foldovateľná s priemerom 7mm

XF2.16 Umelá vnútroočná šošovka suplementárna

XF2.17 Expanzný kapsulárny segment na dočasnú alebo trvalú oporu púzdra šošovky

XF2.18 Expanzný kapsulárny prstenec na dočasnú alebo trvalú oporu púzdra šošovky

XF3.1 Biokeramická očná protéza

XF3.2 Iná očná protéza pohyblivá

XF3.3 Iná očná protéza nepohyblivá

XF3.4 Expanzné očné protézy

XF3.5 Symblefaron – ring

XF4.1 Umelá náhrada dúhovky celková silikónová

XF4.2 Umelá náhrada dúhovky parciálna akrylátová

XF5.1 Implantát do slzných bodov

XF5.2 Implantát na rekonštrukciu slzných ciest

XF6.1 Implantáty pre chirurgiu mihalnice - zlaté platničky

XF6.2 Mersilen mesh

XF7.1 Drenážny implantát - zlatá platnička

XF7.2 Drenážny implantát z nehrdzavejúcej ocele

XF7.3 Drenážny implantát z hydrofilného nerezorbovateľného akrylátu

XF7.4 Drenážny implantát - kolagénový valček

XF7.5 Drenážny implantát - retikulovaný hyaluronád sodný

XF7.6 Drenážny implantát  - s dlhou tubou a chlopňou

XF8.1 Expanzný plyn

XF8.2 Silikónový olej

XF8.3 Tekutý perfluorokarbon

XF8.4 Serklážny prúžok

XF8.5 Prúžok na akcentáciu serkláže

XF8.6 Plomba z penového silikónu

XF8.7 Plomba PTFE, teflon

XF9.1 Episklerálne žiariče

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 25.6.2013