Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  týmto iniciuje výzvu žiadateľom na podanie žiadostí v termíne do 31.8.2013 do novovytvorených podskupín:

Osteosyntetický materiál na ošetrenie stehnovej kosti - proximálny koniec
XC4.1.1 Proximálny femorálny klinec oceľový
XC4.1.2 Proximálny femorálny klinec titánový
XC4.1.3 Rekonštrukčný klinec oceľový
XC4.1.4 Rekonštrukčný klinec titánový
XC4.1.5 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami
XC4.1.6 DHS (dlaha so sklznou skrutkou/skrutkami) dlaha oceľová
XC4.1.7 DHS (dlaha so sklznou skrutkou/skrutkami) dlaha titánová

Osteosyntetický materiál na ošetrenie stehnovej kosti - diafýza
XC4.2.1 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny jednoduchý
XC4.2.2 Špeciálny dlahový systém na periprotetické zlomeniny žložitý
XC4.2.3 Stehnový vnútrodreňový klinec retrográdny oceľový
XC4.2.4 Stehnový vnútrodreňový klinec retrográdny titánový
XC4.2.5 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami na diafýzu stehnovej kosti

Osteosyntetický materiál na ošetrenie stehnovej kosti - distálny koniec
XC4.3.1 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami na dolnú epifýzu oceľová
XC4.3.2 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami na dolnú epifýzu titánová

Osteosyntetický materiál na ošetrenie predkolenia
XC4.3.1 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami kondylárna oceľová
XC4.3.2 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami kondylárna titánová
XC4.3.3 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami na pylon oceľová
XC4.3.4 Dlaha s uhlovo stabilnými skrutkami na pylon titánová
XC4.3.5 Vnútrodreňový klinec s možnosťou vysokého a nízkeho zaistenia oceľový
XC4.3.6 Vnútrodreňový klinec s možnosťou vysokého a nízkeho zaistenia titánový

Osteosyntetický materiál na ošetrenie prednej a zadnej nohy
XC4.4.1 Uhlovo stabillná dlaha na pätovú kosť oceľová
XC4.4.2 Uhlovo stabillná dlaha na pätovú kosť titánová
XC4.4.3 Vstrebateľný fixačný materiál na riešenie plochej nohy u detí
XC4.4.4 Klinec na artrodézu členka
XC4.4.5 Osteosyntetický materiál - dlahy na nohu

Osteosyntetický materiál na ošetrenie ramena
XC4.5.1 Uhlovo stabilné dlahy na proximálny koniec ramennej kosti oceľové
XC4.5.2 Uhlovo stabilné dlahy na proximálny koniec ramennej kosti titánové
XC4.5.3 Uhlovo stabilné dlahy na proximálny koniec ramennej kosti biokompozitné
XC4.5.4 Systém uhlovo stabilných dláh na distálny koniec ramennej kosti oceľové
XC4.5.5 Systém uhlovo stabilných dláh na distálny koniec ramennej kosti titánové
XC4.5.5 Vnútrodreňový klinec na ramennú kosť retro a antegrádny oceľový
XC4.5.6 Vnútrodreňový klinec na ramennú kosť retro a antegrádny titánový

Osteosyntetický materiál na ošetrenie predlaktia
XC4.6.1 Uhlovo stabilné dlahy na proximálnu časť predlaktia oceľové
XC4.6.2 Uhlovo stabilné dlahy na proximálnu časť predlaktia titánové
XC4.6.3 Uhlovo stabilné dlahy na diafýzu predlaktia oceľové
XC4.6.4 Uhlovo stabilné dlahy na diafýzu predlaktia titánové
XC4.6.5 Uhlovo stabilné dlahy na distálnu časť predlaktia oceľové
XC4.6.6 Uhlovo stabilné dlahy na distálnu časť predlaktia titánové
XC4.6.7 Uhlovo stabilné dlahy na distálnu časť predlaktia biokompozitné

Osteosyntetický materiál na ruku
XC4.7.1 Samokompresívne skrutky
XC4.7.2 Osteosyntetické dlahy

Osteosyntetický materiál na clavikulu
XC4.8.1 Uhlovo stabilné dlahy oceľové
XC4.8.2 Uhlovo stabilné dlahy titánové
XC4.8.3 Intramedulárny klinec

Osteosyntetický materiál na panvový kruh
XC4.9.1 Osteosyntetické dlahy preformované oceľové
XC4.9.2 Osteosyntetické dlahy preformované titánové
XC4.9.3 Panvové skrutky oceľové
XC4.9.4 Panvové skrutky titánové

Osteosyntetický materiál na rebrá
XC4.10.1 Osteosyntetické dlahy

Kategorizačná komisia pre  špeciálne zdravotnícke materiály  sa bude zaoberať podanými žiadosťami do novovytvorených podskupín na nasledujúcom zasadnutí v termíne 9/2013.