Dátum aktualizácie: 11.9.2018 časti A, H a odhad vplyvov KTG DP na zdroje VZP
Dátum aktualizácie: 12.9.2018 časť B
Dátum aktualizácie: 14.9.2018 časti A a H
Dátum aktualizácie: 19.9.2018 časti A , H a text na obale
Dátum aktualizácie: 27.9.2018 časť E
Dátum aktualizácie: 28.9.2018 časti B a E

Kompletný materiál (Okrem posledných 2 zip súborov)

zkdp201810.zip 

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2018.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2018.xls 

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2018.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2018.rtf 

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2018.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2018.rtf 

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf 

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf 

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf 

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf 

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf 

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2018.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2018.xls 

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf 

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf 
odhad vplyvov KTG DP na zdroje VZP

odhad_vplyvov_KTG_DP_na_zdroje_VZP.rtf 

text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip 115 MB V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip