Dátum aktualizácie: 30.5.2019 9:57h časť B

Kompletný materiál (Okrem posledných 3 zip súborov)

zkdp201907.zip 

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2019.xls

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2019.xls 

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2019.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_07_2019.rtf 

cast_C_limity.rtf

cast_C_limity.rtf 

cast_D_vysvetlivky.rtf

cast_D_vysvetlivky.rtf 

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf 

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf 

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf 

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2019.xls

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2019.xls 

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf 

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf 
text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip (251 MB)
od roku 2018
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale_DP.zip
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP.zip (100 MB)
do roku 2017
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP.zip