Dátum aktualizácie: 6.6.2023 12:10h Časť H
Dátum aktualizácie: 15.6.2023 14:57h Časť A
Dátum aktualizácie: 28.6.2023 20:05h zmena formátu xls na xlsx  Časť A, Časť H
Dátum aktualizácie: 29.6.2023 11:53h Časť A, Časť H
Dátum aktualizácie: 26.7.2023 13:33h Časť A, Časť H

Kompletný materiál (Okrem posledných 5 zip súborov)

zkdp202307
.zip  

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2023.xlsx

cast_A_zoznam_DP_k_01_07_2023.xlsx  

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2023.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_07_2023.rtf  

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2023.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_07_2023.rtf  

cast_C_limity_01_07_2023.rtf

cast_C_limity_01_07_2023.rtf  

cast_D_vysvetlivky_k_01_07_2023.rtf

cast_D_vysvetlivky_k_01_07_2023.rtf  

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf  

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf  

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf  

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2023.xlsx

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_07_2023.xlsx  

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf  

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf
odhad vplyvov odhad_vplyvov.rtf
text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (30 MB)
rok 2021, 2022, 2023
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2021.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (92 MB)
rok 2020
/Sources/kategorizacia/zkdp/202010/V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2020.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (268 MB)
od roku 2018 do roku 2019
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-2018-2019.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (105 MB)
do roku 2017
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-do-2017.zip