Dátum aktualizácie: 11.9.2023 11:20h Časť A, Časť H a odhad vplyvov
Dátum aktualizácie: 9.10.2023 10:18h Časť H

Kompletný materiál (Okrem posledných 5 zip súborov)

zkdp202310
.zip

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2023.xlsx

cast_A_zoznam_DP_k_01_10_2023.xlsx

cast_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2023.rtf

cast_B_ ind_obmedzenia_k_01_10_2023.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2023.rtf

Priloha_c_1_k_casti_B_ind_obmedzenia_k_01_10_2023.rtf

cast_C_limity_01_10_2023.rtf

cast_C_limity_01_10_2023.rtf

cast_D_vysvetlivky_k_01_10_2023.rtf

cast_D_vysvetlivky_k_01_10_2023.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_E_odbornosti_lekarov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_F_skratky_vyrobcov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_G_skratky_statov.rtf

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2023.xlsx

cast_H_abc_zoznam_DP_k_01_10_2023.xlsx

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_1.rtf

Protokol_c_2.rtf Protokol_c_2.rtf
odhad vplyvov odhad_vplyvov.rtf
text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip text_na_obale_DP_nove_zmenene.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (42,1 MB)
rok 2021, 2022, 2023
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2021.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (92 MB)
rok 2020
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-od-2020.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (268 MB)
od roku 2018 do roku 2019
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-2018-2019.zip
V06E enterálna výživa - text na obale (105 MB)
do roku 2017
V06E_enteralna_vyziva_text_na_obale-DP-do-2017.zip