Dátum aktualizácie: 24.11.2022 17:08h Zoznam_SZM
Dátum aktualizácie: 28.11.2022 19:38h Zoznam_SZM
Dátum aktualizácie: 19.12.2022 10:55h Zoznam_SZM

Zoznam_SZM_202301.xls

Zoznam_SZM_202301.xls  

Limity-SZM-202301.rtf

Limity-SZM-202301.rtf  

Skratky-SZM-202301.rtf

Skratky-SZM-202301.rtf  

​ Zoznam skratiek odborností lekárov Zoznam skratiek odborností lekárov