Dátum aktualizácie: 23.3.2016 - Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 8.4.2016 - doplnenie o odhad vplyvov 

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok od 1.4.2016

zkzp201604.zip 

Zoznam_ZP_201604.xls

Zoznam_ZP_201604.xls 

cast_2_limity_k_01_04_2016.rtf

cast_2_limity_k_01_04_2016.rtf 

cast_3_skratky.rtf

cast_3_skratky.rtf 

Tabuľka štandardov vozíky a kočíky k 1.4.2016

Tabulka_standardov_voziky_kociky_k_01_04_2016.xls 

Odhad_vplyvov_ZP.rtf Odhad_vplyvov_ZP.rtf