Dátum aktualizácie: 20.6.2024 11:12h Časť 1 - Zoznam ZP
Dátum aktualizácie: 20.6.2024 11:16h doplnené: Časť 2 - Limitové tabuľky, Časť 3 - Vysvetlivky, Časť 4 - Zoznam skratiek, Časť 5 - Tabuľka štandardov


Zoznam zdravotníckych pomôcok.xlsxČasť 1 - Zoznam zdravotníckych pomôcok

Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia.pdfČasť 2 - Limitové tabuľky, preskripčné obmedzenia a indikačné obmedzenia

Vysvetlivky a zoznam skratiek.docxČasť 3 - Vysvetlivky a zoznam skratiek

Zoznam skratiek odborností lekárov.docxČasť 4 - Zoznam skratiek odborností lekárov

Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky.xlsxČasť 5 - Tabuľka štandardov - vozíky/kočíky


​​​​​​​​​​​