Dátum aktualizácie: 30.11.2023 10:33h Časť A, Časť B, Časť C​​.
Dátum aktualizácie: 15.12.2023 11:32h Časť A, Časť B, Časť C​​.
Dátum aktualizácie: 21.12.2023 11:27h Časť A, Časť B, Časť C​​.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká​​​