Dátum aktualizácie: 30.4.2024 10:28h Časť A, Časť B​​​.
Dátum aktualizácie: 20.5.2024 13:52h Časť A, Časť B​​​.


časť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov.xlsxčasť A - lieky, ktoré nie sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov

časť B - lieky, ktoré sú zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname.xlsxčasť B - lieky, ktoré zaradené v zozname kategorizovaných liekov a lieky, ktoré budú zaradené v nasledujúcom zozname

časť C - rádiofarmaká.xlsxčasť C - rádiofarmaká​​​​​​​​


​​​​