Dátum aktualizácie: 1.12.2015 - Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.12.2015

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_12_2015.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.12.2015

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_12_2015.xls