Dátum aktualizácie: 30.08.2016

Zoznam zdravotníckych pomôcok s úradne určenou cenou k 1.9.2016

Ceny_Zdravotnicke_pomocky_k_01_09_2016.xls

Zoznam kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s úradne určenou cenou k 1.9.2016

Ceny_Specialne_zdravotnicke_materialy_k_01_09_2016.xls