Hľadali ste: Minister zdravotníctva

Stránky a články

Počet výsledkov: 1000

 1. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky ... MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH. narodený 18. augusta 1969 ... pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve Bratislava, 1996, špecializácia 1. stupňa ...
  Dátum: 14. decembra 2022  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/?vedenie

 2. vlády SR Róbert Fico. Úvodné prejavy predniesli minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič. ... 8-konferencia-ministrov-zdravotnictva-rady-europy ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacia-o-priebehu-a-vysledkoch-8-konferencie-ministrov-zdravotnictva-clenskych-krajin-rady-europy-ludia-v-pohybe-vyzva-pre-ludske-prava-a-pre-zdravotne-systemy-bratislava-slovenska-republika-22-23-november-2007

 3. žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 ... adrese ministerstva www.health.gov.sk. 10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR. ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?postup-pri-uplatnovani-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam

 4. oblastí vojnových konfliktov do Európy a ... Záštitu nad konferenciou prevzali minister zdravotníctva Slovenskej republiky a ... Červený kríž, EGO Zlín, s.r.o., zdravotníctvo Trenčianskeho kraja a Estus, ...
  Dátum: 8. septembra 2016  Veľkosť: 81 KB
  https://www.health.gov.sk/?okm-cvicenie-2016

 5. Závery a odporúčania z XVII. ročníka medzinárodnej konferencie ... republiky, minister zdravotníctva Českej republiky, rektorka Slovenskej ... verejného zdravotníctva SR a zdravotníctvo Trenčianskeho kraja. ...
  Dátum: 19. decembra 2014  Veľkosť: 83 KB
  https://www.health.gov.sk/?okm-cvicenie-2014

 6. Závery a odporúčania z XV. ročníka medzinárodnej ... zdravotníctva SR a Ministerstva zdravotníctva ČR, v spolupráci s Kanceláriou ... republiky, minister zdravotníctva Českej republiky, predseda Prešovského ...
  Dátum: 11. júna 2012  Veľkosť: 83 KB
  https://www.health.gov.sk/?okm-cvicenie-2012

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 220

 1. členstva v Európskej únii v oblasti zdravotníctva, z členstva SR v medzinárodných organizáciách ... dôvodov na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „minister“/, ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 2. 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, že predsedom komisie je štátny ... s ňou. Osoby podľa predchádzajúcej vety môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister. ...
  Dátum: 15. marca 2019  Veľkosť: 21 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2019/Priloha08.docx

 3. Plán rodovej rovnosti pre roky 2022-2025 ... riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Na ministerstve sú tieto stupne riadenia: ...
  Dátum: 20. septembra 2022  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Gender-Equality-Plan-2022-2025.docx

 4. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva 31.3.2011 ... (7 priorít pre lepšie zdravotníctvo) 6. Elektronické zdravotníctvo Cieľ: zvýšenie komfortu pre pacienta ... Bratislava, 31/03/2011 Ďakujem za pozornosť
  Dátum: 31. marca 2011  Veľkosť: 452 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/Potreby-slovenskeho-zdravotnictva_tlacovka.ppt

 5. Názov výzvy: „Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ... minister zdravotníctva Slovenskej republiky ... Názov vykonávateľa: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ...
  Dátum: 21. novembra 2008  Veľkosť: 173 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/fin-podpora-vas-00-Vyzva_Podpora-otvarania-ambulancii-VAS_zmena.docx

 6. Š t a t ú t ... Zriadenie, náplň činnosti a pôsobnosť Štátnej kúpeľnej komisie ... päťročnou praxou. Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). ...
  Dátum: 6. februára 2006  Veľkosť: 81 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Statut SKK.doc

Strana 1 z 37 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>