Hľadali ste: Minister zdravotníctva

Stránky a články

Počet výsledkov: 700

 1. vlády SR Róbert Fico. Úvodné prejavy predniesli minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš a minister zdravotníctva SR Ivan Valentovič. ... 8-konferencia-ministrov-zdravotnictva-rady-europy ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacia-o-priebehu-a-vysledkoch-8-konferencie-ministrov-zdravotnictva-clenskych-krajin-rady-europy-ludia-v-pohybe-vyzva-pre-ludske-prava-a-pre-zdravotne-systemy-bratislava-slovenska-republika-22-23-november-2007

 2. Minister zdravotníctva SR ... MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA ... Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ ... Mgr. Gabriela Urbanová, PhD. - poverená zastupovaním ... MA. Michal Staňák, Dr. phil, AKC ...
  Dátum: 8. júla 2020  Veľkosť: 78 KB
  https://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3

 3. Telefónny zoznam MZ SR - podľa sekcií ... Štruktúra emailových adries - (bez diakritiky a bez medzier): meno.priezvisko@health.gov.sk Zoznam platný k ... 7. 2020 centrála MZ SR: 02 ... Minister zdravotníctva SR ...
  Dátum: 7. júla 2020  Veľkosť: 160 KB
  https://www.health.gov.sk/?telefonny-zoznam-mz-sr

 4. minister-zdravotnictva-sr ... Minister zdravotníctva SR ... Ministrom zdravotníctva Slovenskej ... podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Zároveň bol tieňovým ministrom zdravotníctva hnutia OĽaNO. ...
  Dátum: 21. marca 2020  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?minister-zdravotnictva-sr

 5. žiadosť sa podáva na adrese: Ministerstvo zdravotníctva SR komunikačný odbor Limbová 2 837 52 ... adrese ministerstva www.health.gov.sk. 10. O rozklade rozhoduje minister zdravotníctva SR. ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?postup-pri-uplatnovani-zakona-c-211-2000-z-z-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam

 6. oblastí vojnových konfliktov do Európy a ... Záštitu nad konferenciou prevzali minister zdravotníctva Slovenskej republiky a ... Červený kríž, EGO Zlín, s.r.o., zdravotníctvo Trenčianskeho kraja a Estus, ...
  Dátum: 8. septembra 2016  Veľkosť: 81 KB
  https://www.health.gov.sk/?okm-cvicenie-2016

Strana 1 z 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 160

 1. členstva v Európskej únii v oblasti zdravotníctva, z členstva SR v medzinárodných organizáciách ... dôvodov na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky /ďalej len „minister“/, ...
  Dátum: 15. decembra 2008  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/osobny_urad/Opatrenie_ministra_zdravotnictva_SR_o_ZPC.doc

 2. 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva tak, že predsedom komisie je štátny ... s ňou. Osoby podľa predchádzajúcej vety môže zbaviť povinnosti zachovávať mlčanlivosť minister. ...
  Dátum: 15. marca 2019  Veľkosť: 21 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-podpora-dusevneho-zdravia-2019/Priloha08.docx

 3. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) zriaďuje Radu ministra zdravotníctva Slovenskej republiky pre informatiku a ... Minister odvolá člena rady ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 94 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/ine_odbory/statut_RIS-up_GP.doc

 4. Š t a t ú t ... Zriadenie, náplň činnosti a pôsobnosť Štátnej kúpeľnej komisie ... päťročnou praxou. Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „minister zdravotníctva“). ...
  Dátum: 6. februára 2006  Veľkosť: 81 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Statut SKK.doc

 5. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva 31.3.2011 ... (7 priorít pre lepšie zdravotníctvo) 6. Elektronické zdravotníctvo Cieľ: zvýšenie komfortu pre pacienta ... Bratislava, 31/03/2011 Ďakujem za pozornosť
  Dátum: 31. marca 2011  Veľkosť: 452 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/ts2010_2/Potreby-slovenskeho-zdravotnictva_tlacovka.ppt

 6. MUDr. Ivan Valentovič, minister zdravotníctva ... Národné centrum pre informatizáciu zdravotníctva (eHealth) ... a uznesení orgánov EÚ, medzinárodných projektov, dohovorov a zmlúv záväzných pre zdravotníctvo. ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 104 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/uradne_oznamy/Kontrakt_MZSR_NCZI_2008.doc

Strana 1 z 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>