Tlačiť Späť

Domov

2003

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003

 na lokalitách Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso

Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických /PLKK/, sú v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z.z. povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní výsledky namerané údaje predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“).

Limity pre klimatické parametre v zmysle vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z.z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania sú nasledovné:

● relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1650 hodín,
● teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,
● relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
● ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 °C

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003 – lokalita Kunerad
prevádzkovateľ PLKK: Slovenské liečebné kúpele a.s. Rajecké Teplice
meteorologická stanica: Žilina

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 45,5 %, pričom maximum bolo 71 % (8/2003) a minimum bolo 20 % (1/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2037 hodín, pričom maximum bolo 305,7 hodín (8/2003) a minimum bolo 48,6 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11,5 °C, pričom maximum bolo 15,8 °C (8/2003) a minimum bolo 5,8 °C (1/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 73,6 %, pričom maximum bolo 84,4 % (1/2003) a minimum 64,2 % (4/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,8 °C, pričom maximum bolo 44,2 °C (7/2003) a minimum bolo 2,1 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 8 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 54,9°C (22.7.2003) a minimum prekročenia bolo 50,6 °C (9.6.2003).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z.z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003 – lokalita Liptovský Ján
prevádzkovateľ PLKK: Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
meteorologická stanica: Liptovský Hrádok

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 42 %, pričom maximum bolo 67 % (8/2003) a minimum bolo 16 % (1/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1982 hodín, pričom maximum bolo 275,1 hodín (6/2003) a minimum bolo 40,1 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 12,0 °C, pričom maximum bolo 16,0 °C (8/2003) a minimum bolo 7,9 °C (12/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 72,2 %, pričom maximum bolo 83,5 % (12/2003) a minimum 62,6 % (6/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,6 °C, pričom maximum bolo 39,2 °C (8/2003) a minimum bolo –1,8 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 1 dňa v roku a to dňa 28.7.2003 bola dosiahnutá hodnota 50,7 °C.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z.z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003 – lokalita Lučivná
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Lučivná a.s.
meteorologická stanica: Lučivná

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 54 %, pričom maximum bolo 71 % (8/2003) a minimum bolo 37 % (1/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2254 hodín, pričom maximum bolo 276 hodín (6/ 2003) a minimum bolo 72 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11,7 °C, pričom maximum bolo 15,1 °C (8/2003) a minimum bolo 8,5 °C (1/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 72 %, pričom maximum bolo 83 % (11/2003) a minimum 62 % (8/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,0 °C, pričom maximum bolo 41,0 °C (7/2003) a minimum bolo – 1,8 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 1 dňa v roku a to dňa 1.7.2003 bola dosiahnutá hodnota 51,5 °C.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z.z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003
– lokality Horný Smokovec,   Nový Smokovec
prevádzkovatelia PLKK:  Kúpele Horný Smokovec s.ro.
                                            Kúpele Nový Smokovec a.s.
meteorologická stanica: Nový Smokovec

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 41,5 %, pričom maximum bolo 61,8 % (7/2003) a minimum bolo 24,7 % (1/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1489,2 hodín, pričom maximum bolo 161,4 hodín (4/2003) a minimum bolo 46,3 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,2 °C, pričom maximum bolo 10,7 °C (4/2003) a minimum bolo 8,4 °C (10/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 73,8 %, pričom maximum bolo 81,5 % (1/2003) a minimum bolo 69,3 % (12/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 5,1 °C, pričom maximum bolo 15,7 °C (6/2003) a minimum bolo -7,1 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 160,8 hodín nižší ako je stanovený limit, z dôvodu dlhšie trvajúceho nepriaznivého počasia v jesenných mesiacoch.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003 – lokalita Štós
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štós a.s.
meteorologická stanica: Štós

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 41,3 %, pričom maximum bolo 55,2 % (5/2003) a minimum bolo 20,3 % (1/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1897,0 hodín, pričom maximum bolo 271,5 hodín (8/2003) a minimum bolo 55,1 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,3 °C, pričom maximum bolo 12,1 °C (8/2003) a minimum bolo 6,3 °C (1/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 73,7 %, pričom maximum bolo 86,9 % (11/2003) a minimum bolo 61,0 % (8/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,5 °C, pričom maximum bolo 43,6 °C (7/2003) a minimum bolo 1,3 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 15 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 54,4°C (30.6.2003) a minimum prekročenia bolo 50,02 °C (1.8.2003).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z.z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2003 – lokalita Štrbské Pleso
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štrbské Pleso a.s.
meteorologická stanica: Štrbské Pleso

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 56 %, pričom maximum bolo 65 % (9/2003) a minimum bolo 37 % (7/2003).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2182 hodín, pričom maximum bolo 284 hodín (8/2003) a minimum bolo 77 hodín (1/2003).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,9 °C, pričom maximum bolo 12,1 °C (5/2003) a minimum bolo 7,3 °C (11/2003).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78 %, pričom maximum bolo 89 % (1/2003) a minimum bolo 73 % (6/2003).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 15,9 °C, pričom maximum bolo 35,6 °C (7/2003) a minimum bolo –4,0 °C (2/2003). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z.z..