Tlačiť Späť

Domov » Sieť nemocníc

Sieť nemocníc

​​Viac informácií o optimalizácií siete nemocníc môžete nájsť na webe www.sietnemocnic.sk

 

Návrhy na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti

Návrh na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti podľa § 4 ods. 5 zákona 540/2021 Z. z. môžu zaslať zdravotné poisťovne, komory, odborné spoločnosti v zdravotníctve, združenia zastupujúce poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pacientske organizácie alebo úrad pre dohľad ministerstvu zdravotníctva každoročne do 31. marca v elektronicky spracovateľnej podobe podľa štruktúry zverejnenej na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Návrh na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti môže vypracovať aj ministerstvo zdravotníctva.

Návrhy na úpravu môžete zaslať na sietnemocnic@health.gov.sk

Formulár pre zadávanie návrhov na zmeny kategorizácie ústavnej starostlivosti

 

Legislatíva


Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti


Sieť nemocníc


Plánovaná zdravotná starostlivosť

    aktualizácia k 1.1.2024

 

Kontakt: sietnemocnic@health.gov.sk
Pripravujeme novú stránku s komplexnými informáciami o optimalizácii nemocníc.​​​​​​