Tlačiť Späť

Domov

2005

Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 na lokalitách Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005
na lokalitách Kunerad, Liptovský Ján, Lučivná, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Štós a Štrbské Pleso

Využívatelia klimatických podmienok priaznivých na liečenie v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch – klimatických /PLKK/, sú v zmysle zákona NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. povinní zabezpečiť ich sledovanie. Zároveň sú povinní výsledky namerané údaje predkladať na Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej „MZ SR“).

Limity pre klimatické parametre v zmysle vyhlášky MZ SR č. 116/1996 Z. z. o parametroch, za ktorých možno vyhlásiť klimatické podmienky za priaznivé na liečenie a o spôsobe ich vyhlasovania sú nasledovné:

· relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 % a ročný úhrn trvania slnečného svitu je vyše 1650 hodín,
· teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 13 °C,
· relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %,
· ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje viac ako v 25 dňoch do roka hodnotu 50 °C


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 – lokalita Kunerad
prevádzkovateľ PLKK: Slovenské liečebné kúpele a.s. Rajecké Teplice
meteorologická stanica: Žilina

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 40,9 %, pričom maximum bolo 55 % (5/2005) a minimum bolo 21 % (12/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1830,4 hodín, pričom maximum bolo 252,6 hodín (5/2005) a minimum bolo 51 hodín (12/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 10,3 °C, pričom maximum bolo 13,2 °C (5/2005) a minimum bolo 5,6 °C (12/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78,6 %, pričom maximum bolo 88,4 % (1/2005) a minimum 65 % (4/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,1 °C, pričom maximum bolo 44,2 °C (7/2005) a minimum bolo 2,5 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas
5 dní v roku, pričom maximum prekročenia bolo 62,7 °C (30.7.2005) a minimum prekročenia bolo 51,4 °C (3.8.2005).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 – lokalita Liptovský Ján
prevádzkovateľ PLKK: Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
meteorologická stanica: Liptovský Hrádok

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 41,6 %, pričom maximum bolo 57 % (10/2005) a minimum bolo 16 % (12/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1855,6 hodín, pričom maximum bolo 247,1 hodín (5/2005) a minimum bolo 35,1 hodín (12/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 11,3 °C, pričom maximum bolo 14,1 °C (5/2005) a minimum bolo 6,3 °C (12/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 77,1 %, pričom maximum bolo 84,6 % (12/2005) a minimum 70,4 % (4/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20,2 °C, pričom maximum bolo 41,9 °C (7/2005) a minimum bolo 0,7 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 6 dní v roku; dňa 30.7.2005 bola dosiahnutá hodnota 56,6 °C a dňa 3.8.2005 bola dosiahnutá hodnota 50,2 °C.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 – lokalita Lučivná
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Lučivná a.s.
meteorologická stanica: Lučivná

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 46,3 %, pričom maximum bolo 62,8 % (10/2005) a minimum bolo 36,4 % (2/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2 116 hodín, pričom maximum bolo 247,4 hodín (6/2005) a minimum bolo 69,7 hodín (12/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 15,2 °C, pričom maximum bolo 13,1 °C (10/2005) a minimum bolo 7,5 °C (12/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 76 %, pričom maximum bolo
87 % (12/2005) a minimum 71 % (3,6/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 20°C, pričom maximum bolo 38 °C (8/2005) a minimum bolo – 0,4 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená počas 4 dní v roku; dňa 27.7.2005 bola dosiahnutá hodnota 55,9 °C, dňa 28.7.2005 bola dosiahnutá hodnota 56,7 °C, dňa 29.7.2005 bola dosiahnutá hodnota 57,1 °C a dňa 30.7.2005 bola dosiahnutá hodnota 52,7 °C.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem mesačného priemeru dennej amplitúdy, ktorý je o 3,2% vyšší ako je stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.


Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005
– lokality Horný Smokovec, Nový Smokovec
prevádzkovatelia PLKK: Kúpele Horný Smokovec s.r.o.
Kúpele Nový Smokovec a.s.
meteorologická stanica: Nový Smokovec

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 37,15 %, pričom maximum bolo 50,3 % (10/2005) a minimum bolo 27,9 % (1/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1715 hodín, pričom maximum bolo 195,4 hodín (10/2005) a minimum bolo 107,4 hodín (1/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,2 °C, pričom maximum bolo 10,8 °C (9/2005) a minimum bolo 8 °C (2/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 74,9 %, pričom maximum bolo 82,4 % (4/2005) a minimum bolo 68,8 % (6/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 8,2 °C, pričom maximum bolo 28 °C (8/2005) a minimum bolo -6,7 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C nebola prekročená ani v jednom dni v roku.

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem času trvania slnečného svitu, ktorý bol o 2,85% nižší ako stanovený limit.Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 – lokalita Štós
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štós a.s.
meteorologická stanica: Štós

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 38 %, pričom maximum bolo 47 % (9/2005) a minimum bolo 33 % (6/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 1380 hodín, pričom maximum bolo
165 hodín (5/2005) a minimum bolo 37 hodín (12/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 8,7 °C, pričom maximum bolo 10,7 °C (5/2005) a minimum bolo 5,9 °C (1, 12/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 78 %, pričom maximum bolo
88 % (1,12/2005) a minimum bolo 63 % (4/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 22,2 °C, pričom maximum bolo 44,9 °C (7/2005) a minimum bolo 2,8 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 8 dňoch v roku, pričom maximum prekročenia bolo 65,2 °C (29.7.2005) a minimum prekročenia bolo 51,9 °C (26.7.2005).


Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., okrem ročného úhrnu trvania slnečného svitu, ktorý bol o 270 hodín nižší ako je stanovený limit a relatívneho času trvania slnečného svitu, ktorý bol o2% nižší ako stanovený limit. V prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z .z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.
Vyhodnotenie sledovania klimatických parametrov za rok 2005 – lokalita Štrbské Pleso
prevádzkovateľ PLKK: Kúpele Štrbské Pleso a.s.
meteorologická stanica: Štrbské Pleso

Ročný priemer relatívneho času trvania slnečného svitu dosiahol 50 %, pričom maximum bolo 66 % (10/2005) a minimum bolo 41% (2/2005).
Ročný úhrn trvania slnečného svitu dosiahol hodnotu 2 012 hodín, pričom maximum bolo
238 hodín (5/2005) a minimum bolo 47 hodín (12/2005).
Ročný priemer dennej amplitúdy teploty vzduchu dosahoval hodnotu 9,1 °C, pričom maximum bolo 10,5 °C (5/2005) a minimum bolo 6,8 °C (12/2005).
Ročný priemer relatívnej vlhkosti vzduchu dosiahol hodnotu 80 %, pričom maximum bolo
92 % (12/2005) a minimum bolo 72 % (10/2005).
Ročný priemer ekvivalentnej teploty vzduchu bol 15,2 °C, pričom maximum bolo 34,5 °C (7/2005) a minimum bolo –2,4 °C (2/2005). Ekvivalentná teplota 50 °C bola prekročená v 1dni v roku – 50,2 °C ( 29.7.2005).

Vyššie uvedené hodnoty spĺňajú stanovené limity v zmysle vyhlášky č. 116/1996 Z. z., v prípade ekvivalentnej teploty vzduchu vyhláška č. 116/1996 Z. z. pripúšťa 25 dní v roku s teplotou vyššou ako 50 °C, čo nebolo prekročené.