Tlačiť Späť

Domov

Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov v I. línii a v červenej zóne za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. júla 2020

Aktualizácia: 24. novembra 2020


    Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnilo na svojej webovej stránke verejný prísľub, ktorým bolo umožnené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v prvej línii a/alebo v červenej zóne prihlásiť zdravotníckych pracovníkov do systému odmeňovania prostredníctvom Informačného systému zdravotníckych indikátorov Národného centra zdravotníckych informácii a to v termíne od 2. novembra 2020 do 11. novembra 2020 za účelom vyplatenia odmien z finančných prostriedkov vo výške 24 196 455,01 Eur.

    V zmysle vzorcov výpočtu odmeny za jednu odpracovanú hodinu v prvej línii Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že výška odmeny za odpracovanú hodinu zdravotníckym pracovníkom v prvej línii bola stanovená na sumu:  

0,9901251916 Eur / hod.1

   V zmysle vzorcov výpočtu odmeny za jednu odpracovanú hodinu v červenej zóne Ministerstvo zdravotníctva SR oznamuje, že výška odmeny za odpracovanú hodinu zdravotníckym pracovníkom v červenej zóne bola stanovená na sumu:

1,9802503832 Eur / hod.1

    Finančné prostriedky, ktoré budú zaslané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za účelom vyplatenia odmien nahláseným zdravotníckym pracovníkom podliehajú daňovej a odvodovej povinnosti za zamestnávateľa ako aj zdravotníckeho pracovníka.

    Finančné prostriedky pre zdravotníckych pracovníkov budú v najbližších dňoch zaslané poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí týchto zdravotníckych pracovníkov nahlásili na bankové účty uvedené v systéme odmeňovania.

    Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poukáže finančné prostriedky, ktoré slúžia na odmeny nahláseným zdravotníckym pracovníkom v prvej línii na ich bankové účty v najbližšom výplatnom termíne po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR tak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti jednotlivo vypočíta výšku odmeny pre každého určeného zdravotníckeho pracovníka ako násobok odmeny určeného zdravotníckeho pracovníka za jednu hodinu odpracovanú v prvej línii (0,9901251916 Eur / hod) a súčtom odpracovaných hodín určeného zdravotníckeho pracovníka  v prvej línii v rozhodujúcom období, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za zdravotníckeho pracovníka v prvej línii nahlásil do systému odmeňovania.

    Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti poukáže finančné prostriedky, ktoré slúžia na odmeny nahláseným zdravotníckym pracovníkom v červenej zóne na ich bankové účty v najbližšom výplatnom termíne po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet tohto poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Ministerstvom zdravotníctva SR tak, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti jednotlivo vypočíta výšku odmeny pre každého určeného zdravotníckeho pracovníka ako násobok odmeny určeného zdravotníckeho pracovníka za jednu hodinu odpracovanú v červenej zóne (1,9802503832 Eur / hod) a súčtom odpracovaných hodín určeného zdravotníckeho pracovníka  v červenej zóne v rozhodujúcom období, ktoré poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za zdravotníckeho pracovníka v červenej zóne nahlásil do systému odmeňovania.

 

 


1  Výška odmeny pre zdravotníckeho pracovníka predstavuje cenu práce​