Tlačiť Späť

Domov

Národný onkologický ústav - Rekonštrukcia a nadstavba pavilónu M

Prijímateľ: Národný onkologický ústav
Názov projektu: Rekonštrukcia a nadstavba pavilónu M

Legenda stavu implementácie 

 
AKTIVITA
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
splnené Predprojektová príprava
04/2021
04/2021
splnené Projektová príprava
01/2022
01/2022
bez omeškania Právoplatné stavebné povolenie
06/2024
 
splnené Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
12/2023
01/2024
oneskorenie Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
02/2024
oneskorenie Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom stavby
03/2024
bez omeškania Začiatok realizácie stavby
07/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby
06/2025
bez omeškania Kolaudácia
12/2025
 
bez omeškania Spustenie prevádzky
01/2026
​​
​​​​