Tlačiť Späť

Domov

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice - Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené s rekonštrukciou vybraných oddelení

​​​​​​​​
Prijímateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Názov projektu: Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie a zníženie energetickej náročnosti Monobloku A spojené
s rekonštrukciou vybraných oddelení

Legenda stavu implementácie 


Časť 1 Výstavba nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie

 
AKTIVITA
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
splnené Realizácie stavby_1. fáza
11/2020
splnené Projektová príprava_CS_2. fáza
08/2019
splnené Právoplatné stavebné povolenie_CS_2. fáza - jednostupňový projekt
09/2020
splnené Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby_CS_2. fáza
07/2023
07/2023
oneskorenie Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa_CS_2. fáza
03/2024
oneskorenie Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom stavby
03/2024
oneskorenie Začiatok realizácie stavby_CS_2. fáza
03/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby_CS_2. fáza
05/2025
oneskorenie Projektová príprava_UP_2. fáza
10/2023
oneskorenie Právoplatné stavebné povolenie_UP_2. fáza
(Rozšírenie zázemia urgentného príjmu)
11/2023
oneskorenie Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby_UP_2. fáza
11/2023
bez omeškania Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa_UP_2. fáza
07/2024
bez omeškania Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom stavby
07/2024
bez omeškania Začiatok realizácie stavby_UP_2. fáza
07/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby_UP_2. fáza
10/2024
oneskorenie Projektová príprava_OZE_2. fáza - jednostupňový projekt
10/2023
oneskorenie Právoplatné stavebné povolenie_OZE_2. fáza
11/2023
oneskorenie Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela_OZE_2. fáza
11/2023
bez omeškania Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela_OZE_2. fáza
07/2024
bez omeškania Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom diela
07/2024
bez omeškania Začiatok realizácie diela_OZE_2. fáza
07/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie diela_OZE_2. fáza
01/2025
​​


Časť 2 Zníženie energetickej náročnosti Monobloku A a rekonštrukcia vybraných oddelení

 
AKTIVITA
Predpokladaný
termín splnenia
Skutočný
termín splnenia
splnené OAIM - jednostupňový projekt
11/2021
splnené Stavebné povolenie
12/2021
splnené Začiatok realizácie stavby_OAIM
01/2023
11/2022
splnené Začiatok realizácie stavby_OAIM
09/2023
02/2024
oneskorenie Projektová príprava_monoblok AE
(Rekonštrukcia vnútorných priestorov monobloku AE)
10/2023
oneskorenie Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby
_monoblok AE
10/2023
bez omeškania Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa_monoblok AE
06/2024
bez omeškania Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom stavby
06/2024
bez omeškania Začiatok realizácie stavby_monoblok AE
06/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby_monoblok AE
12/2024
oneskorenie Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby_pôr.odd.
10/2023
bez omeškania Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa_pôr.odd.
06/2024
bez omeškania Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom stavby
06/2024
bez omeškania Začiatok realizácie stavby_pôr.odd.
06/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie stavby_pôr.odd.
12/2024
splnené Projektová príprava_energetická efektívnosť
10/2023
12/2023
oneskorenie Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
_energetická efektívnosť
11/2023
bez omeškania Ukončenie verejného obstarávania na zhotoviteľa diela
_energetická efektívnosť
07/2024
bez omeškania Uzatvorenie zmluvy so zhotoviteľom diela
07/2024
bez omeškania Začiatok realizácie diela_energetická efektívnosť
07/2024
bez omeškania Ukončenie realizácie diela_energetická efektívnosť
01/2025
​​
​​