Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » OSN – Organizácia spojených národov

Dohovor o zákaze biologických zbraní (BWC)

​​

SR je signatárom Dohovoru o zákaze vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní a ich ničení (BWC). Súhlas s dohovorom vyslovila ČSSR 30. 4. 1973 a dohovor nadobudol platnosť 26. 4. 1975. SR sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Meeting of Experts (MX) a Meeting of States Parties (MS) prostredníctvom národného orgánu pre biologické zbrane, ktorým je MZ SR.