Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 001- 100

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

1. CWS-boco Textil Servis Slovens prenájom rohoží za 12/11 184,02
2. Straka Ján upratovacie, čistiace práce 12/11 871,00
3. Jarolíková Katarína, JAKA upratovanie 12/11 2 941,29
4. Zollerová Katarína mediálne poradenstvo 12/2011 2 500,00
5. ORANGE Slovensko a.s. mobilné hovory 12/2011; 01/2012 3 772,80
6. Slovak Telekom, a.s. mobilný internet 11,94
7. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 31,84
8. ECOPRESS a.s. predplatné na rok 2012- "Sestra" 45,00
9. Slov.nár.rekl.a pr.agentúra, časopis NR SR- "Parlamentný kuriér" r.2012 39,90
10. PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Zbierka zákonov SR, ročník 2012, 1. preddavok 1 241,46
11. PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. Persononálny a mzdový poradca- "Práca, mzdy a odmeňovanie" r.2012 113,44
12. L.K.PERMANENT s.r.o. Publikácia- "Bezpečná práca" r.2012 29,94
13. EDUCA SLOVAKIA školenie 82,00
14. Generali Slovensko Zákonné poistné r.2012 2 770,59
15. BSP Softwaredistribution a.s. ročná údržba softvéru r.2012 8 950,08
16. Sodexo, s.r.o. stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 12/11 7,01
17. Agentúra Tempo-K.Poláková školenie 39,90
18. HOUR s.r.o. systémová údržba HUMAN Klasik 10-12/2011 701,90
19. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 149 973,79
20. TREND Representative, s.r.o. "TREND Representative"- r.2012 220,32
21. TYREX, s.r.o. nájomné za byt 01/12 1 146,22
22. SZALAY Tomáš, MUDr. poradenské služby 12/11 2 857,00
23. ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie vozidiel 12/2011 156,70
24. KAPSCH, s.r.o. mesačný paušál za výkon servisných činností 144,46
25. Slovenská pošta, a.s. predplatné titulov- r.2012 989,83
26. MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso "Česká a slov. farmacie" 1-6/2012 39,60
27. AJFA+AVIS s.r.o. "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"- r.2012 49,00
28. ZSE Energia a.s. preddavky el. energie 01/12 6 000,00
29. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 70,12
30. SITA STA, a.s. monitoring médií a sprav. servis 12/2011 1 200,00
31. Fair Play Media, s.r.o konzultačné služby 12/2011 1 896,00
32. PETIT PRESS,a.s. predplatné "SME"- r. 2012 481,80
33. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 02/11; 01/12 322,70
34. Robert Pecov pravidelná mesačná prehliadka EPS 01/12 21,10
35. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. za služby VO 12/2011 1 185,24
36. UNIQA poisťovňa, a.s. poistenie vodičov 2012 673,82
37. ELET, s.r.o. prevádzka a aktualizácia WEB stránky 12/11 154,80
38. Nemocnica s poliklinikou, Žilina Cestovné náhrady 23,16
39. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. servisný zásah 75,00
40. AQUA PRO s.r.o. prenájom dávkovačov 382,38
41. Hl.mesto SR popl. za odvoz KO 12/2011 597,24
42. ELVYT s.r.o. prehliadka a údržba výťahov 12/11 69,79
43. Slovak Telekom, a.s. faxové linky 12/11 406,81
44. B.V.S. a.s. zrážková voda 12/2011 154,21
45. KAPSCH, s.r.o. mesačný poplatok, servisná činnosť 01/12 379,20
46. SPP, a.s. preddavky plynu 01/12 7 683,00
47. Slovak Telekom, a.s. úhrada MT 271,40
48. Slovak Telekom, a.s. úhrada MT 87,59
49. Slovak Telekom, a.s. úhrada MT 186,48
50. Slovak Telekom, a.s. úhrada MT 111,72
51. Slovak Telekom, a.s. úhrada MT 37,43
52. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda, plastové poháriky 321,12
53. Faveo s.r.o Letenka 460,00
54. B.V.S. a.s. Vodné, stočné 12/2011 998,35
55. SPP, a.s. vyúčtovanie plynu 12/11 2 483,84
56. MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. kreditovanie frankovacieho stroja- r. 2012 144,00
57. ECOPRESS a.s. inzerát ZN- B2B01495 dňa 05.01.12 437,20
58. ECOPRESS a.s. "Hospodárske noviny"- r. 2012 187,50
59. ECOPRESS a.s. "Hospodárske noviny"- r. 2012 3 000,00
60. MOTOR-CAR Bratislava s.r.o. oprava mot.vozidla 200,43
61. HOUR s.r.o. Licencia HUMAN- "Časový manažér" 2 376,00
62. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/12 592,41
63. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 01/12 307,50
64. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 01/12 303,85
65. MAGNET Press Slovakia s.r.o. Vesmír predplatné- CHIP DVD r.2012 84,84
66. ZSE Energia a.s. vyúčtovanie el. energie 12/2011 1 634,83
67. RESULTA s.r.o. IS zabezpečenia funkčnej prevádzky r.2011/ IV.Q 2 389,97
68. GTS Slovakia,a.s. platba telefónnych liniek 12/2011 2 533,14
69. GTS Slovakia,a.s. Internet Dial up 02/2012 9,96
70. TASR TA SR-spravodajský servis 12/2011 744,00
71. SOFOS spol. s.r.o. 5x PC HP Pro 3400 MT, monitor, tlačiareň 3 654,00
72. Agentúra J&T Manažment, s.r.o. školenie- výkaz ziskov a strát 121,46
73. JUDr. Emília Halmešová školenie- ostatné novely OSP V právnej praxi 66,00
74. IBECA Bratislava spol. s r.o. školenie- prehľad aktuálnych zmien v mzdovej, danovej oblasti 200,00
75. Centrum vzdelávania MPSVaR SR školenie- zákon o ochrane osobných údajov 35,00
76. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 425,00
77. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 425,00
78. Slovak Telekom, a.s. mob. internet 15,92
79. MATICA SLOVENSKÁ Kultúra slova 2012 7,20
80. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 723,48
81. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
82. Hrebeň P.-Aqua-term-gas výmena prasknutej kanalizačnej rúry z hlavnej kanalizačnej stupačky k umývadlu 120,00
83. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 12/11 17,40
84. E.M.G. Preklad SK/EN 65,74
85. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 465,00
86. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 465,00
87. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 435,00
88. JURIGA s.r.o. tonery 7 089,60
89. Slovenský ústav tech. normaliz Metrologia a skúšobníctvo 42,24
90. PORADCA s.r.o. Časopis VS 2012 57,60
91. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. časopis Praktický sprievodca-aktualizácia 278,78
92. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Časopis Sparodajca pre učtovníkov 163,30
93. PORADCA s.r.o. Časopis-Poradca 2012 78,47
94. PROEKO BA s.r.o. školenie- aplikácia povinného zverejňovania zmlúv, obj., fa. 138,00
95. VIVA Košice, s.r.o. Káva Chicco 200,02
96. Slovak Telekom, a.s. mobilný internet 19,90
97. Slovak Telekom, a.s. internet 31,82
98. Slovak Telekom, a.s. telekomunikačné služby 210,54
99. Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT materiál-viazanie 289,92
100. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 567,00