Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 - 1201-1292

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

1201. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  03/2014 504,00
1202. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  04/2015 504,00
1203. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  05/2016 504,00
1204. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  06/2017 504,00
1205. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  07/2018 504,00
1206. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu 08/2019 504,00
1207. Disig, a.s. prevádzka a technická podpora softvéru pre databázu  09/2020 504,00
1208. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. služby VO 09/2012 906,36
1209. Slovak- Telecom Telekomunikačné služby  58,21
1210. SATUR TRAVEL a.s. Letenka 457,98
1211. E.M.G. Tlmočenie 496,08
1212. FBF INTERIER- Bartek Viliam úprava miestnosti 766,20
1213. JAROLÍN Ján - kancelárska tech kancelárska technika 44,16
1214. JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery  359,70
1215. JAROLÍN Ján - kancelárska tech kancelárska technika 156,00
1216. JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery  347,92
1217. UK JLF Cestovné náhrady  36,68
1218. UK JLF Cestovné náhrady  15,34
1219. PU FZ Cestovné náhrady  67,08
1220. HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady  26,70
1221. Turis Stanislav, Bc. Cestovné náhrady  50,74
1222. UK JLF Cestovné náhrady  33,80
1223. Pivnica u zlatej husi prijatie predstaviteľov EK  525,50
1224. Blueframe, s.r.o. systémová podpora web. Stránky 716,40
1225. DOLIS s.r.o. Propagačné predmety OPZ 19 847,72
1226. VIVA Košice, s.r.o. Káva Chicco 200,02
1227. VIVA Košice, s.r.o. Káva Chicco 200,02
1228. RESULTA s.r.o. funkčná prevádzka IS úradu MZ SR 2 389,97
1229. PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 4.Q 2012 478,01
1230. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 414,43
1231. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 300,00
1232. TECH CONTROL, s.r.o. Vykonanie kontroly prenosných el. spotrebičov 2 014,20
1233. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízia a servis kotolne 352,80
1234. ECHAA seminár "HIP"OPZ 5 500,00
1235. ECOPRESS a.s. inzeráty ZN- B2B02203  775,20
1236. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  108,00
1237. Xepap xerox. papier A4 536,33
1238. INŠTITÚT PRE VS školenie 41,50
1239. Slovak- Telecom telekomunikačné služby 39,79
1240. Slovak- Telecom telekomunikačné služby 249,56
1241. JURIGA s.r.o.                  tonery 1 114,92
1242. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
1243. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 725,00
1244. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 605,00
1245. PORADCA s.r.o.                 Súvzťažnosti pre VS 7,67
1246. Daňový úrad Bratislava Daň -seminár "HIP"OPZ 1 100,00
1247. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízia a servis kotolne 558,00
1248. IMPROMAT-SLOV s.r.o. tonery 315,60
1249. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 395,00
1250. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 563,00
1251. VIEMA spol. s r.o. maliarske úpravy  236,68
1252. TREND Representative, s.r.o. Školenie 280,80
1253. UNION poisťovňa, a.s.          poistné 10/2012 102,50
1254. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
1255. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
1256. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 563,00
1257. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 312,00
1258. Bexa, a.s. služby prev. podpory 06/12 1 800,00
1259. Bexa, a.s. služby prev. podpory  09/12 1 800,00
1260. JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery 232,32
1261. JAROLÍN Ján - kancelárska tech servisný zásah 160,51
1262. JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery 342,41
1263. Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 10/12 374,60
1264. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  4 026,48
1265. Gažo Vladimír, Ing,, G.LAMINÁT materiál, viazanie 290,44
1266. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
1267. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 376,00
1268. ORANGE Slovensko a.s.          telekomunikačné služby 3 410,90
1269. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 10/2012 200,00
1270. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží  10/12 255,11
1271. Sládečková Regína PhDr. cestovné náhrady 18,00
1272. Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
1273. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková cestovné náhrady 24,48
1274. FN L.Pasteura cestovné náhrady 64,00
1275. IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah 40,64
1276. Slovak- Telecom telekomunikačné služby 11,94
1277. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 10/2012 2 941,29
1278. SPP, a.s.                      preddavky za plyn 11/12 6 721,00
1279. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 563,00
1280. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 095,00
1281. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 366,42
1282. Straka Ján za služby 10/12 965,30
1283. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 11/12 6 000,00
1284. Srncová Marta, JUDr.          právna pomoc 10/2012 1 000,00
1285. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, VS 10/12 2 102,07
1286. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 10/12 6 212,58
1287. Sodexo, s.r.o. Repre kategorizačná, akreditačná komisia 10/12 104,16
1288. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 10/12 8,70
1289. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  235,73
1290. MORE s.r.o. zabezpečenie dopravy (ŠF) 596,48
1291. SOFOS spol. s.r.o.  Počítače HP Pro 3500 MT  943,20
1292. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis kávovarov 10/12 373,00