Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 101-200

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

101. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 494,00
102. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 419,00
103. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 295,00
104. QUADRIQ a.s. Pravidelná kontrola a servis 200,76
105. Blueframe, s.r.o. Zabez.t.chodu web-health-sf.sk 10-12/11 716,40
106. Kamenný Mlyn- Vajarský catering 16.01.12 240,20
107. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží za 01/12 184,02
108. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 1 068,08
109. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 408,23
110. E.M.G. Preklad RU/EN 127,68
111. MORE s.r.o. zabezpečenie dopravy -OPZ 1 285,80
112. Vzdelávacie a doškoľovacie zar Ubytovanie a strava,pracovné stretnutie OPZ- 18.01-20.01.12 923,50
113. Vzdelávacie a doškoľovacie zar Občerstvenie, pracovné stretnutie OPZ- 18.01-20.01.12 143,64
114. Vzdelávacie a doškoľovacie zar Miestny poplatok, pracovné stretnutie OPZ- 18.01-20.01.12 64,00
115. Castle Restaurant s.r.o. obcerstvenie- stretnutie ministrov zdravotníctva 19.01.12 135,00
117. Hotel Bôrik stretnutie ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu 4 520,89
118. Srncová Marta, JUDr. právna pomoc 01/2012 1 000,00
119. Jarolíková Katarína, JAKA upratovacie práce 01/2012 2 941,29
120. ABELA s.r.o. výmena kamery a zdroja vchodovvých dvier MZ 801,62
121. UNION poisťovňa, a.s. vyučtovanie poistného 01/2012 31,86
122. Zollerová Katarína za sl. mediálne poradenstvo 01/2012 2 500,00
123. EDOS-PEM s.r.o. Školenie , zmeny v účtovníctve organizácie ŠS a samosprávy od 1.1.12 106,00
124. SPP, a.s. preddavky plyn 02/12 7 187,00
125. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 388,00
126. ZSE Energia a.s. preddavky el. energie 02/12 6 000,00
127. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile mobilný internet 11,94
128. Slovenská zdr.univerzita ubytovanie p. VSÚ 01/12 332,00
129. Gruber Peter, JUDr. náhrada trov konania 349,94
130. Straka Ján upratovacie, čistiace práce 01/12 909,00
131. Sodexo, s.r.o. Repre kategorizačná, akreditačná komisia, 01/12 56,88
132. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv. zamestnancov MZ SR, príspevok 01/12 8,18
133. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, VS 01/12 1 951,04
134. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 01/12 5 859,55
135. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Účtovné súvzťažnosti od A po Z, 2012 278,78
136. IURA Edition s.r.o. Manažment školy v praxi, 2012 54,42
137. Slov.komora sestier a pôr.asis Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia 2012 9,00
138. IURA Edition s.r.o. Zo súdnej praxe, 2012 62,65
139. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Vnútropodnikové smernice, 2012 101,29
140. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis kávovarov 01/12 402,00
141. PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 1.Q 2012 478,01
142. Teletech, s.r.o. dodanie telef. prístrojov 88,34
143. WELL management s.r.o. realizácia elektronickej aukcie 924,00
144. CONTEST s.r.o. stretnutie ministrov zdravotníctva susedných krajín stredoeurópskeho regiónu, tlmočnícke služby, hotel Bôrik 3 993,97
145. SUVAHA, spol. s r.o. časopis ÚAD, 2012 171,66
146. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 221,00
147. JUPING Consult, s.r.o. poskytovanie služieb vo VO 3 456,00
148. GESTUS - Training House, s.r.o PKJ semináre 12/2011, Prešov, Trnava 4 320,00
149. GESTUS - Training House, s.r.o PKJ semináre 11/2011, Prešov, Trnava 8 064,00
150. A- Omega, s.r.o. PKJ semináre 12/2011 Trnava, Prešov 61 934,40
151. Robert Pecov štvrťročná prehliadka na zariadení EPS 204,50
152. CISÁRIK Franstišek MUDr. Cestovné náhrady 17,80
153. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 439,00
154. A- Omega, s.r.o. PKJ semináre 10/2011 Trnava, Prešov 60 955,20
155. A- Omega, s.r.o. PKJ semináre 11/2011 Trnava, Prešov 81 273,60
156. JURIGA s.r.o. Tonery 414,00
157. ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie vozidiel 01/2012 251,65
158. SOFOS spol. s.r.o. NB Toshiba Portége R830-10V 1 554,00
159. P.Finďo- BUSINESS ACTIVITIES Slovenský lekár 2012 21,20
160. EDOS-PEM s.r.o. Školenie , zmeny v účtovníctve organizácie ŠS a samosprávy od 1.1.12 106,00
161. EDOS-PEM s.r.o. Školenie , zmeny v účtovníctve organizácie ŠS a samosprávy od 1.1.12 106,00
162. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 01/12 270,28
163. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda,pl.poháriky 343,58
164. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile faxové linky 01/12 410,52
165. Hl.mesto SR miestny popl. za odvoz KO 01/2012 530,88
166. B.V.S. a.s. zrážková voda 01/2012 176,15
167. ELVYT s.r.o. prehliadka a údržba výťahov 01/12 69,79
168. ELVYT s.r.o. trojmesačná odb. prehliadka a údržba výťahov 307,30
169. E.M.G. Preklad AJ/SJ 108,86
170. TYREX, s.r.o. nájomné za byt 02/12 1 146,22
171. PROEKO BA s.r.o. školenie, správa a nakladanie s majetkom štátu
236,00
172. JUDr. Emília Halmešová školenie, súdne poplatky a trovy konania
66,00
173. Europaische Akademie Európske sympózium s Worshopom (ŠF) 03/2012, Berlín
5 905,55
174. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 01/2012
200,00
175. IURA Edition s.r.o. Účtovníctvo ropo a obcí 2012
0,00
176. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Verejné obstarávanie 2012
0,00
177. KÁVIČKA.SK, s.r.o. káva-repre
116,66
178. AUTOSKLO H&D s.r.o. úhrada spoluúčasti- sklo
66,00
179. ELET, s.r.o. prevádzka a akt. WEB stránky 01/12
154,80
180. Faveo s.r.o Letenka
880,00
181. REDI TOUR s.r.o. Letenka
451,00
182. REDI TOUR s.r.o. Letenka
449,00
183. SPP, a.s. vyúčtovanie plynu 01/12
2 651,11
184. KAPSCH, s.r.o. mesačný poplatok - servisná činnosť 02/12
379,20
185. GTS Slovakia,a.s. tel. spojenie 01/2012
2 340,90
186. GTS Slovakia,a.s. Internet Dial up 03/2012
9,96
187. Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby
37,43
188. Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby
174,74
189. Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby
208,13
190. Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby
87,59
191. Slovak Telecom, a.s. telekomunikačné služby
159,18
192. HOUR s.r.o. služobné preukazy pre zamestnancov MZ
39,60
193. Faveo s.r.o Letenka
430,00
194. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Akciová spoločnosť predplatné aktualizácii 2012
278,78
195. SITA STA, a.s. monitoring médií a sprav. servis 01/2011
1 200,00
196. TASR spravodajský servis 01/2011
744,00
197. UPJŠ Cestovné náhrady
46,08
198. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady
23,65
199. Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka
429,00
200. REDI TOUR s.r.o. Letenka
650,00