Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2012

Faktúry 2012 801- 900

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

801. REDI TOUR s.r.o. Letenka
583,50
802. REDI TOUR s.r.o. Letenka
455,90
803. REDI TOUR s.r.o. Letenka
911,90
804. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
520,00
805. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
665,00
806. Faveo s.r.o Letenka
458,00
807. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
667,00
808. HOSPODáRSKA MOBILIZÁCIA refundácia výdavkov hospod. mobilizácie II.Q 2012
220 123,78
809. ZDRAVOTNÍCKA PODPORA OBRANY refundácia výdavkov zdrav.podpory II.Q 2012
110 944,38
810. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby
2 216,42
811. Techo, s.r.o. kancelárska stolička
907,20
812. ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
459,13
813. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
11,94
814. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží 06/12
184,02
815. JAROLÍN Ján - kancelárska tech Opravy a údržba
505,63
816. Dittrich & Partner Consulting softvér Stata/MP 2 core V12, p.
2 060,00
817. E.M.G. konzekutívne tlmočenie
108,86
818. E.M.G. konzekutívne tlmočenie
108,86
819. UNION poisťovňa, a.s. vyučtovanie poistného 06/2012
92,39
820. Regina Pečiatky- Trodat Dater 5460
1 096,53
821. Srncová Marta, JUDr. právna pomoc 06/2012
1 000,00
822. Straka Ján za služby 06/12
931,00
823. Jarolíková Katarína, JAKA upratovacie práce 06/2012
2 941,29
824. QUADRIQ a.s. Pravidelná kontrola a servis
200,76
825. Peter Galan - Nábytok GALAN kancelárske zariadenie
938,56
826. REDI TOUR s.r.o. Letenka
456,00
827. SPP, a.s. preddavky za plyn 07/12-SPP
2 776,00
828. TASR spravodajský servis 06/2012
996,00
829. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis kávovarov 06/12
380,00
830. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
532,00
831. Kollárová Jana, MUDr. Cestovné náhrady
416,00
832. HOUR s.r.o. Systémová údržba HUMAN 1-3/2012
1 298,30
833. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. služby VO 05-6/2012
1 162,00
834. Sládečková Regína PhDr. Cestovné náhrady
23,80
835. Faveo s.r.o Letenka
864,00
836. UK JLF Cestovné náhrady
31,68
837. UK JLF Cestovné náhrady
35,32
838. FN L.Pasteura Cestovné náhrady
51,54
839. FN L.Pasteura Cestovné náhrady
51,54
840. HOUR s.r.o. Školenie
90,00
841. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 07/12
6 000,00
842. ZSE Energia a.s.-Enermont prevádzkovanie energ.diela I.polrok 2012
482,86
843. SOFOS spol. s.r.o. pracovná stanica, grafická karta
2 380,80
844. ŠEVT a.s. kancelársky materiál
1 312,58
845. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, 06/12
17,40
846. ZOPI TRADE, s.r.o. umývanie vozidiel
200,19
847. Blueframe, s.r.o. podpora systému
716,40
848. Xepap kopírovací papier
550,01
849. Red Tulip, s.r.o. vizitky
81,60
850. Red Tulip, s.r.o. vizitky
22,80
851. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
327,68
852. AQUA PRO s.r.o. pramenitá voda, pl .poháriky 06/2012
522,98
853. Hl.mesto SR odvoz KO 06/2012
597,24
854. KAPSCH, s.r.o. servisné činnosti
379,20
855. CCN s.r.o. servis programu DALI
1 004,18
856. SOFOS spol. s.r.o. projekčný vozík
210,46
857. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR, prísp. 06/12
7,59
858. CISÁRIK Franstišek MUDr. Cestovné náhrady
17,80
859. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
198,59
860. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla
2 619,17
861. AZ pneu s.r.o. pneumatiky
658,20
862. B.V.S. a.s. zrážková voda
171,20
863. Sodexo, s.r.o. Repre Kategorizačná, akreditačná komisia, 06/12
236,05
864. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, VS 06/12
1 762,37
865. Sodexo, s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie, ŠS 06/12
5 531,52
866. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 06/2012
1 199,90
867. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
399,92
868. Marci Anton, Ing., HAPOSIS požiarna ochrana
200,00
869. ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
3 336,52
870. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
82,57
871. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
45,89
872. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
87,59
873. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
37,84
874. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
200,64
875. Red Tulip, s.r.o. vizitky
321,60
876. RESULTA s.r.o. funkčná prevádzka IS úradu MZ SR
2 389,97
878. Malík Marek - ELSAT montáž satel. zariadení
209,00
879. JURIGA s.r.o. tonery
1 128,00
880. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
171,41
881. Nemocnica s poliklinikou Cestovné náhrady
22,68
882. Jágerčíková Ľudmila Ing. Cestovné náhrady
23,60
883. Komačeková Dagmar Cestovné náhrady
139,26
884. HUDEC Jozef MUDr. Cestovné náhrady
26,70
885. IMPROMAT-SLOV s.r.o. servisný zásah
189,02
886. B.V.S. a.s. Vodné, stočné
757,36
887. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č.7-12, 06/12
461,28
888. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garážeč.7-12,07/12
333,13
889. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a,4, 06/12
847,83
890. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a,4, 07/12
634,98
891. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č.13-18, 07/12
329,31
892. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby
9,96
893. GTS Slovakia,a.s. telekomunikačné služby
1 905,56
894. Slovenská asoc hydrogeológov Časopis- Podzemná voda č. 1,2/2012
16,60
895. Polák Rudolf - RP Oprava a údržba hasiacich pristrojov
1 329,80
896. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby
233,17
897. REDI TOUR s.r.o. Letenka
455,90
898. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
350,00
899. HYDROTOUR, cestovná kancelária Letenka
528,38
900. Robert Pecov pravidelná mesačná prehliadka EPS 07/12
21,10