Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 - PP, PROJ, SEPP, OPIS, JADZP a ZZPP

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

PP 1.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
563,00
PP 2.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
575,00
PP 3.
Kopányiová Alena, PhDr. Cestovné náhrady
222,75
PP 4.
Hotel Bôrik - Úrad vlády SR reprezentačné
201,04
PP 5.
E.M.G. konzekutívne tlmočenie
108,86
PP 6.
E.M.G. konzekutívne tlmočenie
108,86
PP 7.
E.M.G. konzekutívne tlmočenie
108,86
PP 8.
​Ing. Andrea Zlochová audit Grantu NMC pre drogy
4200,00​​
PP 9.
Valeo Moving services s.r.o. Sťahovanie 
792
PP 10.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
556
PP 11.
Slovenská pošta, a.s.          predplatné týždenníka Zdravotnícke noviny r. 2013
46,8
PP 12.
Slovenská štatistická a demogr Predplatné- Forum Statisticum Slovacum, 2013
120,00
PP 13.
OBZOR s.r.o.                   Predplatné- Alkoholizmus a drog. závislosti, 2013
5,00
PP 14.
E.M.G. preklad materiálu
461,54
PP 15.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 521,00
PP 16.
E.M.G. preklad materiálu  884,27
PP 17.
CPLDZ pracovný program EMCDDA ´13  50 000,00
PP 18.
STU Bratislava                 Letenka 299,00
PP 19.
iMi Trade s.r.o. reklamné predmety a ich potlač 776,04
PP 20.
Sdružení SCAN predplatné- časopis Adiktologie 350,00
PP 21.
E.M.G. tlmočenie 108,86
PP 22.
Oľga Gregorovičová služby administratívy a ekon. manažmentu 05/2013 880,00
PP 23.
iMi Trade s.r.o. reklamné predmety a ich potlač 613,20
PP 24.
KINX, s.r.o. catering  572,40
PP 25.
Slovenská lekárska spoločnosť grafické, reprografické služby; webhosting a servis internetovej stránky 8 000,00
PP 26.
Frančík Jiří, Ing. sprac. údajov  05/2013 1 080,00
PP 27.
Slovenská pošta, a.s.          predplatné- Zdravotnícke noviny 14,40
PP 28.
EQUILIBRIA, s.r.o. tlačové materiály, potlač CD a prísl. 654,60
PP 29.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 940,00
PP 30.
Oľga Gregorovičová služby admin. a ekon. manažmentu 06/13 880,00
PP 31.
Frančík Jiří, Ing. počítačové sprac. údajov 06/2013 1 080,00
PP 32.
Občianske združenie Prima Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 200,00
PP 33.
TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 34.
Čistý deň n.o. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 35.
Nádej - Reménység n.o. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 36.
MANUS o.z. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 37.
Návrat - RDZO o.z. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 38.
Inštitút Krista Veľkňaza o.z. Výkaz klientov a progr.resoc. zar. r 2012 166,00
PP 39.
Občianske združenie Odyseus Výkaz nízkoprah. programov zar. r 2012 200,00
PP 40.
COR centrum n.o. Zber a poskytnutie údajov resoc. zariad. 2012 166,00
PP 41.
ŠANCA n.o. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 42.
ROAD, n.o. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 43.
Gréckokatolícka charita Prešov Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 44.
SOFOS spol. s.r.o. PC, Monitory, Notebook a príslušenstvo 9 839,00
PP 45.
Združenie STORM Spracovanie štatistických údajov 400,00
PP 46.
Komunita Ľudovítov n.o. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 47.
Oľga Gregorovičová služby admin. a ekon. manažmentu 07/13 880,00
PP 48.
Lomtec.com, a.s. Systémová a aplikačná podpora  1 980,00
PP 49.
Lomtec.com, a.s. Systémová a aplikačná podpora  1 980,00
PP 50. ​Frančík Jiří, Ing. ​počítačové sprac. údajov 07/2013 1 080,00​
PP 51.
Združenie MUDr. Ivana Novotnéh výkaz klientov  a progr. zar. r 2012 166,00
PP 52.
Občianske združ. Pomocná ruka Výkaz nízkoprah. progr. zar. r 2012 200,00
PP 53.
PAHOROK n.o. Vypracovanie výkazu za rok 2012 166,00
PP 54.
Z-Návrat Centrum n.o. Vypracovanie výkazu za rok 2012 166,00
PP 55.
NELEGÁL o.z. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 56.
ReSocia n.o. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 57.
ADAM o.z. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 58.
Provital o.z. Výkaz klientov a progr. resoc. zar. r 2012 166,00
PP 59. ​E.M.G. ​preklad ​ 96,00​
PP 60.
AČE SR real. akcie EMCDDA rok 2013 21 000,00
PP 61.
Centrum dobrovoľníctva Výkaz nízkoprah. programov 2012 200,00
PP 62.
Oľga Gregorovičová Služby admin. a ekon. manažmentu 08/13 880,00
PP 63.
Lomtec.com, a.s. Systémová a aplikačná podpora  1 980,00
PP 64.
Frančík Jiří, Ing. ​Počítačové sprac. údajov 08/2013 1 080,00
PP 65.
Slovenská pošta, a.s.          Predplatné- Zdravotnícke noviny 19,80
PP 66.
LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis, oprava kávovaru 38,00
PP 67.
Pro RETEST Výkaz klientov a progr. res. zar. 2012 166,00
PP 68.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 709,00
PP 69.
Oľga Gregorovičová Služby admin. a ekon. manažmentu 09/13 880,00
PP 70.
Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 09/2013 1 080,00
PP 71.
Lomtec.com, a.s. Systémová a aplikačná podpora  1 980,00
PP 72.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 1 797,00
PP 73.
Oľga Gregorovičová Služby admin. a ekon. manažmentu 10/13 880,00
PP 74.
Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 10/2013 1 080,00
PP 75.
Lomtec.com, a.s. Systémová a aplikačná podpora  1 980,00
PP130076 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
236,00
PP130077 Oľga Gregorovičová Služby admin. a ekon. manažmentu 11/13
880,00
PP130078 Frančík Jiří, Ing. Počítačové sprac. údajov 11/2013
1 080,00
PP130079 Lomtec.com, a.s. Servisné služby- Infodrogy.sk
1 980,00
PP130080 E.M.G. Preklad materiálu
470,84
PP130081 Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
250,00

 

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

PROJ 1.
E.M.G. preklad textu
168,82
PROJ 2.
Gašpar Rastislav, MUDr. Letenka
172,55
PROJ 3.
Matloňová Zuzana, Ing. Letenka
83,55
PROJ 4.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
484,00
PROJ 5.
E.M.G. preklad 
119,44
PROJ 6.
SOFOS spol. s.r.o. Notebook 
648,82
PROJ 7.
SATUR TRAVEL a.s. Letenka
928,20
PROJ 8.
SOFOS spol. s.r.o. notebook HP Probook 666,00
PROJ 9.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 66,00
PROJ 10.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 45,00
PROJ 11.
ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby 55,00
PROJ 12.
STORNO    
PROJ 13.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 145,00
PROJ 14.
Transfer osôb, Z. Krenčeyová Zabezp. dopravy, transfer 300,00
PROJ 15.
Faveo s.r.o Letenka 501,00
PROJ 16.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 202,00
PROJ 17.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka  343,00
PROJ 18.
Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 106,25
PROJ 19.
ALBATRADE spol. s r.o. Catering. služby 1 495,66
PROJ 20.
ORANGE Slovensko a.s.  Telekomunikačné služby 55,6
PROJ 21.
Bandura Peter MUDr. Cestovné náhrady 106,95

PROJ 22.

ORANGE Slovensko a.s. Telekomunikačné služby
48,29

 

 

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

SEPP 1.
KONICA MINOLTA s.r.o. Tlačiarne 20 501,45
SEPP 2.
KONICA MINOLTA s.r.o. Tlačiarne, mult. zariadenie OPV 3 090,55
SEPP 3.
SOFOS spol. s.r.o. Diskové pole- OPZ 36 602,33
SEPP 4.
SOFOS spol. s.r.o. Diskové pole- OPV 5 517,67
SEPP 5.
SOFOS spol. s.r.o. Výpočtová technika OPZ 73 556,97
SEPP 6.
SOFOS spol. s.r.o. Výpočtová technikaOPV 11 088,58
SEPP 7.
KPMG Slovensko spol. s r.o. Hodnotenie dopadov OPZ 113 160,00
SEPP 8.
Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP  07/2013 17 727,70
SEPP 9.
Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 08/2013 17 727,70
SEPP 10.
Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP 09/2013 17 727,70
SEPP 11. Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 10/2013
15 886,45
SEPP 12. Všeobecná zdravotná poisťovňa Prenájom - SEPP, Ferienčíkova, 11/2013
15 886,45

  

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

JADZP 1.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 814,00
JADZP 2.
Matloňová Zuzana, Ing. cestovné náhrady 205,15
JADZP 3.
Paulusová Markéta, Mgr. cestovné náhrady 205,15
JADZP 4.
Dóci Ivan MUDr.Doc. cestovné náhrady 191,27
JADZP 5.
E.M.G. Preklad  398,15
JADZP 6. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
670,00
JADZP 7. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka
326,00
JADZP 8. Paulusová Markéta, Mgr. Cestovné náhrady
114,70
JADZP 9. Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
114,70

  

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

OPIS 1.
LYNX spol. s r.o. softvér, výpočtová technika  ​74 520,00
OPIS 2.
LYNX spol. s r.o. softvér, výpočtová a telek. technika  3 413 752,28
OPIS 3.
Ness Slovensko, a.s. Softvér 420 000,00
OPIS 4. Ness Slovensko, a.s. Propagácia, reklama, inzercia
15 019,74
OPIS 5. LYNX spol. s r.o. Softvér, výp. technika
781 082,40

 

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

ZZPP1.
REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 1 112,00
ZZPP2.
Kordulová Monika, Mgr. Cestovné náhrady 85,09
ZZPP3.
Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 85,09
ZZPP4.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 140,00
ZZPP5.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 100,00
ZZPP6.
Faveo s.r.o Letenka 254,00
ZZPP7.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 295,00
ZZPP8.
Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 100,25
ZZPP9.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 517,00
ZZPP10.
Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 106,20
ZZPP11.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 567,00
ZZPP12.
Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady 65,25
ZZPP13.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 199,00
ZZPP14.
E.M.G. Preklad  321,55
ZZPP15.
Vision Design Grafické služby 900,00
ZZPP16. Matloňová Zuzana, Ing. Cestovné náhrady
45,00

 

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

PKJ 1.
DEVELOR Slovakia, s.r.o. Sprac. podkladov; príprava, analýzy  61 568,64

PKJ2.

DEVELOR Slovakia, s.r.o. Analýzy a tvorba štandardov
20 522,88