Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 901 - 1000

​​
Poradové číslo Dodávateľ Popis​ Suma €
901.
JURIGA s.r.o.                  tonery 267,00
902.
ACTORIS SYSTEM, s.r.o. Školenie- SEPP 250,00
903.
UNION poisťovňa, a.s.          vyučtovanie poistného 07/2013 60,51
904.
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zb. zákonov r. 2013, 3. pred. 660,00
905.
ORANGE Slovensko a.s.          telekomunikačné služby 07/2013 4 211,95
906.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby 20,16
907.
CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží za 07/13 255,59
908.
Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
909.
PU FZ cestovné náhrady 69,78
910.
Straka Ján služby 07/13 931,00
911.
SPP, a.s.                      pred. plynu 08/12 2 444,00
912.
ZSE Energia a.s. pred. el. energie 08/13 6 000,00
913.
Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 07/2013 2 941,29
914.
ACTORIS SYSTEM, s.r.o. Školenie  50,00
915.
Faveo s.r.o Letenka 129,00
916.
AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 434,16
917.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  194,39
918.
KÁVIČKA.SK, s.r.o. repre káva 200,00
919.
Marci Anton, Ing., HAPOSIS požiarna ochrana 200,00
920.
ELVYT s.r.o.                   Oprava a údržba výťahov 307,30
921.
Red Tulip, s.r.o. hl. papier 3 438,00
922.
Red Tulip, s.r.o. vizitky  72,00
923.
Red Tulip, s.r.o. vizitky  30,60
924.
TASR                           spravodajský servis a monit. 07/13 996,00
925.
KÁVIČKA.SK, s.r.o. Repre-káva, filtre 402,00
926.
KAPSCH, s.r.o.  serv. činnost 08/13 379,20
927.
CCN s.r.o.  Servis softvéru 07/15 3600,00
928.
Srncová Marta, JUDr.           právne služby 1 000,00
929.
Hl.mesto SR                    poplatok za odvoz KO  597,24
930.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery  264,34
931.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech tonery  264,34
932.
UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod. stravovanie- 07/13  11,60
933.
B.V.S.  a.s. Zrážková voda 172,69
934.
ORANGE Slovensko a.s.          telekomunikačné služby 45,00
935.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby 07/2013 403,87
936.
GTS Slovakia,a.s. telekomunikačné služby 07/2013 1 597,10
937.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla  416,89
938.
ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel 143,09
939.
ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 07/13 1 619,53
940.
Bexa, a.s. služby prev. podpory kategor. liečiv 07/13 1 800,00
941.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby 83,49
942.
Disig, a.s. prevádzka a podpora SW  7/13 504,00
943.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech oprava kopír. stroja 669,38
944.
STORNO
945.
E.M.G tlmočenie  217,73
946.
E.M.G preklad  121,98
947.
STORNO
948.
Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 07/13 7,54
949.
Ing. Matúš Smatana - GKS geod. zameranie pozemkov MZ SR 630,00
950.
Kováčová Jarmila, JUDr. notárske úkony 12,92
951.
Sodexo, s.r.o. Repre- Pracovná skupina (SZ) 57,12
952.
Robert Pecov štvrťročná prehliadka EPS 204,50
953.
Baranec Miloš súdne trovy 462,95
954.
Xepap kopírovací papier 172,80
955.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava motor. Vozidla 298,27
956.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava motor. Vozidla 108,00
957.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. letenka 736,00
958.
Sodexo, s.r.o. Stravné lístky 08/2013, (600ks) SEPP 2 688,00
959.
E.M.G. preklad textu 378,97
960.
REDI TOUR  s.r.o.              letenka  564,00
961.
JAROLÍN Ján - kancelárska tech výmena tonerov  660,00
962.
Daňový úrad Bratislava preklad materiálu  25,60
963.
INTERNATIONAL FORUM GASTEIN popl.- účasť, európske fórum 600,00
964.
PROMPT tlačiarne cenín a.s. tlačivá pre vývoz a dovoz liekov 846,00
965.
ABRADOR, s.r.o.                PC zostava 985,91
966.
Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 404,00
967.
Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 07/2013 4 219,02
968.
Sodexo, s.r.o. Stravné VS 07/2013 1 535,88
969.
Synerta Transport s.r.o. zabezpečenie dopravy- OPZ 982,80
970.
B.V.S.  a.s. Vodné, Stočné  07/13 566,14
971.
UPJŠ cestovné náhrady 43,40
972.
UPJŠ cestovné náhrady 43,40
973.
UPJŠ cestovné náhrady 60,66
974.
Machová Mária, MUDr. cestovné náhrady 32,70
975.
Machová Mária, MUDr. cestovné náhrady 32,70
976.
Hlinka Milan, Ing. cestovné náhrady 31,44
977.
Entrans s.r.o. preklad materiálov 1 100,88
978.
Slovak- Telecom telekomunikačné služby  39,79
979.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 08/13 673,00
980.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 13-18 za 08/13 350,80
981.
FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 08/13 351,88
982.
UNION poisťovňa, a.s.          vyučtovanie poistného 08/2013 14,39
983.
Rosocha Ján MUDr.,CSc. cestovné náhrady 38,36
984.
Rosocha Ján MUDr.,CSc. cestovné náhrady 38,36
985.
Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie ŠT-08/12 332,00
986.
Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla 95,41
987.
Mgr. Marek Benedik trovy konania 2 674,57
988.
Mgr. Marek Benedik trovy konania 847,78
989.
Mgr. Marek Benedik trovy konania 5 148,06
990.
Red Tulip, s.r.o. hlav. papier, obálky, slepotlač  3 912,00
991.
Jágerčíková Ľudmila Ing. cestovné náhrady 23,80
992.
Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
993.
Mgr. Marek Benedik trovy konania 371,86
994.
KAPSCH, s.r.o. digitálne telefóny- prekládka 5 023,10
995.
PROEKO BA s.r.o. Školenie- SEPP 64,00
996.
PROFIKLIMA, s.r.o. klimatizačné jednotky 23 334,00
997.
KONICA MINOLTA Slovakia, spol. multifunkčné zariadenie, príslušenstvo 3 568,80
998.
KONICA MINOLTA Slovakia, spol. inštalácia,pripojenie a doprava multif.zariad. 263,50
999.
Straka Ján za služby 08/13 607,60
1000.
ZSE Energia a.s. pred. el. energie 09/13  6 000,00