Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 101 - 200

Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

101. VICOM s.r.o. hyg. potreby 964,85
102. Slovak- Telecom Telekomunikačné služby 20,16
103. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 47,81
104. INTERHOUSE Košice, a.s. ubytovanie  198,00
105. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 174,00
106. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 459,00
107. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 3 462,00
108. FBF INTERIER- Bartek Viliam úprava kancelárie 217,50
109. MAILTEC SLOVAKIA. s.r.o. servis frankovacieho stoja 28,20
110. M-PROFEX spol. s r.o. servis svetelného nápisu  327,46
111. HOUR s.r.o.                    Školenie 72,00
112. Centrálny depozitár CP SR a.s. poplatok za Vedenie účtu 2012 198,00
113. UPJŠ Cestovné náhrady 41,64
114. Číž Ján Ing. Cestovné náhrady 49,62
115. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková Cestovné náhrady 23,80
116. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 458,00
117. Peter Finďo - BUSINESS ACTIVIT Predplatné- Slovenský lekár 2013 21,60
118. Slovenská pošta, a.s.          poplatok- nespotrebovaný kredit roku 2012 905,53
119. Straka Ján za služby 12/12 1 033,90
120. E.M.G. preklad 230,48
121. E.M.G. Storno poplatok- tlmočenie 87,10
122. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 589,00
123. Slovenský ústav technickej nor Predplatné- Metrológia a skúšobníctvo 42,24
124. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Predplatné- Účtovné súvsťažnosti od A po Z 2013 281,07
125. SPP, a.s.                      pred.plynu 02/12 6 468,00
126. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 03/13  6 000,00
127. Robert Pecov štvrťročná prehliadka na zariadení EPS 204,50
128. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 01/2013 2 941,29
129. Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 01/2013 1 000,00
130. PRIBYLINCOVÁ Anna, Ing. služby VO 01/2012 673,96
131. Kollárová Jana, MUDr. Cestovné náhrady 345,70
132. PROEKO BA s.r.o. Školenie 138,00
133. EDOS-PEM s.r.o. Školenie 90,00
134. Red Tulip, s.r.o. hlavičkový papier  168,00
135. PosAm s.r.o. Podpora Lotus Notes 1.Q- 2013 478,01
136. Sodexo, s.r.o. Repre Kategorizačná, Akreditačná komisia 01/13 47,04
137. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 01/13 9,28
138. Sodexo, s.r.o. Repre- občerstvenie 01/13 797,87
139. Sodexo, s.r.o. Stravné VS 01/2013 1 930,43
140. Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 01/2013 6 002,75
141. Centrum účelových zariadení Školenie 45,00
142. Slovenský ústav technickej nor Predplatné- Slovenské technické normy 132,84
143. Zeleň Slovakia s.r.o. STORNO FA 1 796,40
144. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží 01/13 206,02
145. ECOPRESS a.s. inzeráty ZN- B2B02473 490,88
146. AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo 720,00
147. Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 01/13 332,00
148. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla 750,86
149. DAR, s.r.o. Káva- repre 288,00
150. ČERNÁ Mária                    roztriedenie, vyradenie spisových záznamov 8 030,00
151. AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 01/2013 323,76
152. Disig, a.s. prevádzka a techn.podpora softvéru pre databázu referenčných cien MZ 01/2013 504,00
153. KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 02/13 379,20
154. SATUR TRAVEL a.s. Letenka 418,00
155. ÚPSVaR Bardejov úhrada istiny 10 436,77
156. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 37,74
157. ZOPI TRADE, s.r.o.             umývanie vozidiel -01/13 107,90
158. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 398,48
159. ELVYT s.r.o.                   údržba, prevádzka výťahov 42,24
160. ELVYT s.r.o.                   trojmes.odb. prehliadka a údržba výťahov 307,30
161. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne 132,00
162. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 01/2013 200,00
163. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 521,00
164. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 497,00
165. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 427,00
166. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
167. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
168. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
169. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,90
170. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
171. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
172. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
173. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 561,95
174. Agentúra J&T Manažment, s.r.o. Školenie 242,92
175. Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO, 01/2013 597,24
176. B.V.S.  a.s. zrážková voda 01/13 172,66
177. MEDIAPRINT - Kapa Pressegrosso Predplatné- Česká a slov. farmacie 2012 39,60
178. B.V.S.  a.s. Vodné, stočné 01/13 790,01
179. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 01/12 1 796,40
180. SPP, a.s.                      vyúčtovanie plynu 01/13  3 226,67
181. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 01/13 11,60
182. GTS Slovakia,a.s. Telekomunikačné služby 1 921,88
183. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 51,36
184. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 37,68
185. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 87,59
186. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 333,13
187. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 7-12 za 01/13 329,31
188. FNSP BA- Univerzitna nemocnica prenájom garáže č. 1,2,3,3a 4 za 01/13 634,98
189. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   173,24
190. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   295,64
191. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   116,51
192. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   17,32
193. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. vozidla   193,32
194. ZSE Energia a.s. vyúčt. el. energie 01/2013 1 579,63
195. PRO - TENDER s.r.o. konzult. a poradenské služby 01/2013 1 134,00
196. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 01/13 392,00
197. STORNO FA
198. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, prav.servis 425,28
199. E.M.G. preklad  71,39
200. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 535,00