Tlačiť Späť

Domov » Materiály a dokumenty » Zmluvy verejného obstarávania » Faktúry 2013

Faktúry 2013 201 - 300

​​
Poradové číslo Dodávateľ Popis

Suma  €

201. TASR                           spravodajský servis a monit. 01/2013 996,00
202. CCN s.r.o.                     mesačný paušál- servis softvéru 3 600,00
203. Nemocnice a polikliniky n.o. vrátenie zaplateného správneho poplatku 66,20
204. Xepap Kopírovací papier  115,20
205. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla 41,96
206. Kováčová Jarmila, JUDr. notárske služby 43,82
207. UNIFY P&P, s.r.o. vizitky 27,60
208. UNIFY P&P, s.r.o. vizitky 122,40
209. Verlag Dashofer,vydavat., s.r. Akciová spoločnosť 2013,aktualizácie 281,07
210. Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál 118,80
211. Technické služby - ASA, s.r.o. Posypový materiál- doprava 23,26
212. AFP system s.r.o. oprava poruchy PC, kamerový systém 335,00
213. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Ubytovanie 575,00
214. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 552,00
215. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 1 920,00
216. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 550,00
217. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 552,00
218. PROEKO BA s.r.o. Školenie 59,00
219. KONICA MINOLTA s.r.o. digitálne multifunkčné zariadenie 2 296,20
220. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile telekomunikačné služby  39,79
221. EDOS-PEM s.r.o. Školenie 118,00
222. EDOS-PEM s.r.o. Školenie 198,00
223. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile telekomunikačné služby  289,49
224. Inštitút bezpečnosti práce-IBP Školenie 106,00
225. Inštitút bezpečnosti práce-IBP Školenie 108,00
226. Inštitút bezpečnosti práce-IBP Školenie 110,00
227. ORANGE Slovensko a.s.          telekomunikačné služby  3 282,20
228. MAZUMA s.r.o. štruktúra pre el. vykazovanie výstupov 4 200,00
229. Slovenská zdr.univerzita       ubytovanie 02/12 332,00
230. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla 100,30
231. Hilka Stanislav, AUTOSERVIS HI oprava mot. Vozidla 108,00
232. AVOAR, s.r.o. Personálno-psychologické poradenstvo 600,00
233. Robert Pecov dodanie a naprogr. zapožič. požiarneho hlásiča 34,50
234. SANET - Združenie používateľov členské na r. 2013 33,00
235. BSP Softwaredistribution a.s.  ročná údržba r. 2013 8 950,08
236. CCN s.r.o.                     dodanie upgrade-u softvéru 140 400,00
237. STRONO FA
238. PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r Zbierka zákonov SR- vyúčtovanie záloh roku 2012 132,64
239. STRONO FA
240. STRONO FA
241. Bexa, a.s. služby prev.podpory kategor. liečiv 01/13 1 800,00
242. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 505,00
243. CWS-boco Textil Servis Slovens prenajom rohoží za 02/13 190,13
244. VICOM s.r.o. hyg. potreby 263,40
245. EDOS-PEM s.r.o. Školenie 59,00
246. RTVS, s.r.o. Ročná platba za rozhlas a televíziu 2013 955,92
247. UNION poisťovňa, a.s.          vyúčtovanie poistného január 2013 67,59
248. SOFOS spol. s.r.o. Notebook  510,91
249. Marci Anton, Ing., HAPOSIS technik požiarnej ochrany 02/2013 200,00
250. Nemocnica s poliklinikou cestovné náhrady 24,03
251. Turis Stanislav, Bc. cestovné náhrady 77,30
252. PU FZ cestovné náhrady 84,60
253. Číž Ján Ing. cestovné náhrady 49,62
254. Kúpele Sliač - Ing.Jagerčíková cestovné náhrady 23,80
255. Sládečková Regína PhDr. cestovné náhrady 24,00
256. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, prav.servis 723,60
257. REGOTRANS Rittmeyer s.r.o. revízie a servis kotolne, prav.servis 300,00
258. SANET - Združenie používateľov služby počítačovej siete 01-03/2012  600,00
259. PORADCA s.r.o.                 súvzťažnosti pre VS 9,49
260. Jarolíková Katarína, JAKA  upratovacie práce 02/2013 2 941,29
261. SPP, a.s.                      pred. plynu 03/12 6 023,00
262. ZSE Energia a.s. pred. el. energie 04/13  6 000,00
263. Robert Pecov pravidelná mesačná prehliadka  EPS 02/13 21,10
264. Robert Pecov naprogramovanie a preverenie funkčnosti kopplera 168,46
265. Straka Ján za služby 02/13 916,30
266. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 
267. E.M.G. preklad 62,02
268. Zeleň Slovakia s.r.o. Zimná údržba parkovísk 02/12 1 038,00
269. LINTNER Alexander Ing.-SAKON Servis a oprava kávovarov 02/13 306,00
270. CCN s.r.o.                     mesačný paušál- servis softvéru 3 600,00
271. B.V.S.  a.s. zrážková voda 02/13 155,32
272. UNIFY P&P, s.r.o. vizitky 43,20
273. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 345,00
274. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 510,00
275. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 562,00
276. REDI TOUR  s.r.o.              Letenka 562,00
277. E.M.G. preklady 73,19
278. E.M.G. tlmočenie 108,86
279. KAPSCH, s.r.o. servisná činnosť 02/13 379,20
280. Disig, a.s. prevádzka a techn. podpora softvéru pre databázu  MZ  2/13 504,00
281. UnNSP MILOSRDNÍ BRATIA s.r.o. Príspevok na závod.stravovanie 02/13 11,60
282. Sodexo, s.r.o. Repre pracovná skupna, (SZ), 02/13 23,52
283. Sodexo, s.r.o. Stravovanie býv.zamestnancov MZ SR-prísp. 02/13 7,54
284. Sodexo, s.r.o. Stravné ŠS 02/2013 5 529,67
285. Sodexo, s.r.o. Stravné VS 02/2013 1 882,41
286. VICOM s.r.o. hyg. potreby 655,20
287. Slov.komora sestier a pôr.asis Ošetrovateľstvo a por. asist. 2013 9,00
288. Srncová Marta, JUDr.           právna pomoc 02/2013 1 000,00
289. Hrnčiar Drahomír Ing. - GIRNI ekol. likvidácia nábytku 165,80
290. Slovak- Telecom, a.s.-T-mobile Telekomunikačné služby 400,79
291. AQUA PRO s.r.o.                pramenitá voda, pl. poháriky 02/2013 269,42
292. Tucan, cestovná agentúra, s.r. Letenka 606,00
293. DINERS CLUB Slovakia s.r.o. ubytovanie  528,00
294. SOFOS spol. s.r.o. Notebook  952,80
295. Hl.mesto SR                    popl. za odvoz KO, 02/2013 530,88
296. JURIGA s.r.o.                  tonery 341,40
297. JURIGA s.r.o.                  tonery 770,40
298. Hlinka Milan, Ing. cestovné náhrady 37,44
299. ORANGE Slovensko a.s.          Telekomunikačné služby  3 508,58
300. Slovak- Telecom, a.s. Telekomunikačné služby  87,59
​​